faydalanmaq

Hz. Mehdi (ə.s) texnologiyadan faydalanacaq

Hz. Mehdi (ə.s) üçün kainat, ovucunun içi qədər açıq olacaq. (Bihar-ül Envar cild 52, səhifə: 328)

 

53

Hədisdə hz. Mehdi (ə.s)-ın Axırzamandakı texnologiyadan faydalanacağına işarə edilir. Axırzamanda kainat haqqında çox geniş məlumat əldə ediləcək. O vaxta qədər bilinməyən bir sıra məsələlər Axırzamandakı inkişafla əlaqədar Allahın diləməsi ilə öyrəniləcək. Hz. Mehdi (ə.s) da istədiyi hər hansı bir məlumatı əldə etmək üçün və ya dünyanın hər hansı bir yerində biriylə ünsiyyət qurmaq üçün ovuc içi kompüter texnologiyasına müraciət edəcək.

 

… Bu həqiqətdən aydın olur ki; “SONRA GƏLƏCƏK O MÜBARƏK ŞƏXS RİSALƏ-İ NURU BİR PROQRAM OLARAQ NƏŞR VƏ TƏTBİQ EDƏCƏK (yazma və paylama yoluyla yayacaq).(Sikkei Tasdik-i Gaybi, səh. 9)

 screen400x400

 Bədiüzzaman bu sözüylə bir daha hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişini müjdələmiş və bu mübarək şəxsin fəaliyyətlərini yerinə yetirərkən, özünü “Hz. Mehdi (ə.s)-a zəmin hazırlayan bir qabaqcıl” kimi təyin edərək özünün əsərlərindən də istifadə edəcəyini ifadə etmişdir.

 

Bədiüzzaman, hz. Mehdi (ə.s)-dan bəhs etdiyi sözlərinin bir çoxunda təkrarladığı “GƏLƏCƏK” ifadəsini burada da istifadə etmişdir. Bədiüzzaman bu sözləriylə hz. Mehdi (ə.s)-ın, əvvəlki mücəddidlərin və Bədiüzzamanın yaşadığı dövrlərdə gəlmədiyini söyləmiş; bu mübarək şəxsin bunların hamısından “SONRA” gələcəyini ifadə etmişdir. Ayrıca, Bədiüzzaman bu vəziyyəti, yalnız gələcək zamanı ifadə edən “SONRA” sözüylə dəstəkləyərək çox qəti bir üslubla açıqlamışdır.

 

Bədiüzzaman burada, həmçinin, “ŞƏXS” sözünü xarakterizə edir və hz. Mehdi (ə.s)-ın “NECƏ BİR ŞƏXS” olduğunu da açıqlayır. Bədiüzzaman hz. Mehdi (ə.s)-ın”MÜBARƏK BİR ŞƏXS” olduğunu ifadə edir. “MÜBARƏK” sözü “İlahi xeyirin olduğu” mənasını verir. Bədiüzzaman burada istifadə etdiyi bu “mübarək” sifətiylə hz. Mehdi (ə.s)-ın imanını, yerinə yetirəcəyi vəzifələri tərifləyir. Bədiüzzaman verdiyi bütün bu təfərrüatlı məlumatlarla müsəlmanlara hz. Mehdi (ə.s)-ın əxlaqını və mübarizəsini tanıdıb, bu… ardı...

 

Bədiüzzaman, dəccalın islam aləminin nemətlərindən faydalanaraq az bir qüvvə ilə onları əsir edəcəyini söyləmişdir

… Ey möminlər! İman edənlərə qarşı hücum vəziyyətini almış nə qədər tayfa hökmündə düşmənlər olduğunu bilərsinizmi? Bir-birinin içindəki dairələr kimi yüz dairədən çoxdur.

HƏR BİRİSİNƏ QARŞI HƏMRƏYLİK GÖSTƏRƏRƏK, ƏL-ƏLƏ VERİB MÜDAFİƏ ETMƏ VƏZİYYƏTİ ALMAĞA MƏCBUR İKƏN, ONLARIN HÜCUMUNU ASANLAŞDIRMAQ, ONLARIN İSLAMIN QORUNMASI LAZIM OLAN YERLƏRİNƏ GİRMƏLƏRİ ÜÇÜN QAPILARI AÇMAQ HÖKMÜNDƏ OLAN HƏSƏD EHTİVA EDƏN TƏRƏFDAŞLIQ VƏ DÜŞMƏNCƏSİNƏ İNAD İMAN EDƏNLƏRƏ YARAŞARMI?

Azğınlar və dinsizlərdən tutmuş, küfr aləminə, dünyanın pislərinə və uğursuzlarına qədər bir-birinin içində sizə qarşı zərərli bir vəziyyət alan, bir-birinin arxasında sizə hiddət və ehtiras ilə baxan, bəlkə yetmiş növ düşmən dairələri var. Bütün bunlara qarşı qüvvətli silah və dayaq – islam qardaşlığıdır. Bu islam həmrəyliyini, kiçik… ardı...

 

İnsanlar hz. Mehdi (ə.s)-ın qeybində də ondan faydalanacaqlar

Hz. Peyğəmbər (s.ə.v) “Zühurundan əvvəlki dövrdə (qeyb dövründə) Hz. Mehdinin varlığının nə kimi  faydası olacaq?” şəklində soruşulan bir suala belə cavab verdi: “Məni peyğəmbər olaraq göndərən Allaha and olsun ki, insanlar qeyb dövründə buludların arxasında qalan Günəşdən faydalandıqları kimi ondan (hz. Mehdidən) faydalanarlar.” (Biharul- Ənvar, c. 52, s. 93.)

1