… Bu həqiqətdən aydın olur ki; “SONRA GƏLƏCƏK O MÜBARƏK ŞƏXS RİSALƏ-İ NURU BİR PROQRAM OLARAQ NƏŞR VƏ TƏTBİQ EDƏCƏK (yazma və paylama yoluyla yayacaq).(Sikkei Tasdik-i Gaybi, səh. 9)

 screen400x400

 Bədiüzzaman bu sözüylə bir daha hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişini müjdələmiş və bu mübarək şəxsin fəaliyyətlərini yerinə yetirərkən, özünü “Hz. Mehdi (ə.s)-a zəmin hazırlayan bir qabaqcıl” kimi təyin edərək özünün əsərlərindən də istifadə edəcəyini ifadə etmişdir.

 

Bədiüzzaman, hz. Mehdi (ə.s)-dan bəhs etdiyi sözlərinin bir çoxunda təkrarladığı “GƏLƏCƏK” ifadəsini burada da istifadə etmişdir. Bədiüzzaman bu sözləriylə hz. Mehdi (ə.s)-ın, əvvəlki mücəddidlərin və Bədiüzzamanın yaşadığı dövrlərdə gəlmədiyini söyləmiş; bu mübarək şəxsin bunların hamısından “SONRA” gələcəyini ifadə etmişdir. Ayrıca, Bədiüzzaman bu vəziyyəti, yalnız gələcək zamanı ifadə edən “SONRA” sözüylə dəstəkləyərək çox qəti bir üslubla açıqlamışdır.

 

Bədiüzzaman burada, həmçinin, “ŞƏXS” sözünü xarakterizə edir və hz. Mehdi (ə.s)-ın “NECƏ BİR ŞƏXS” olduğunu da açıqlayır. Bədiüzzaman hz. Mehdi (ə.s)-ın”MÜBARƏK BİR ŞƏXS” olduğunu ifadə edir. “MÜBARƏK” sözü “İlahi xeyirin olduğu” mənasını verir. Bədiüzzaman burada istifadə etdiyi bu “mübarək” sifətiylə hz. Mehdi (ə.s)-ın imanını, yerinə yetirəcəyi vəzifələri tərifləyir. Bədiüzzaman verdiyi bütün bu təfərrüatlı məlumatlarla müsəlmanlara hz. Mehdi (ə.s)-ın əxlaqını və mübarizəsini tanıdıb, bu üstün əxlaqlı şəxsin hansı xüsusiyyətləriylə tanına biləcəyini izah edir.

 

Bədiüzzaman əsərlərində, hz. Mehdi (ə.s)-dan əvvəlki əsrin mücəddidi olması səbəbiylə özünü “Hz. Mehdi (ə.s)-ın bir qabaqcılı, ona zəmin hazırlayan bir əsgəri” olaraq təyin etmişdir. Yenə bir sözündə də, “özünün əkdiyi toxumların hz. Mehdi (ə. s) tərəfindən inkişaf etdiriləcəyini və bu mübarək şəxs vəsiləsiylə bu toxumların sünbüllənəcəyini” izah edərək, hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişindən əvvəl etdiyi işlərlə ona “ilkin hazırlıq” etdiyini izah edir. Bədiüzzaman bu sözündə də Risaləi Nur Külliyyatının, hz. Mehdi (ə.s)-ın təbliğində istifadə edəcəyi ilkin hazırlıq olduğunu ifadə etmişdir. Bədiüzzaman, hz. Mehdi (ə.s)-ın onun risalələrini hazır yazılmış olaraq tapacağını və imanı qurtarma vəzifəsində risalələrdən faydalanacağını ifadə etmişdir. Bədiüzzaman bu sözləriylə özünün hz. Mehdi (ə.s) olmadığını, hz. Mehdi (ə.s)-ın “ÖZÜNDƏN SONRAKI DÖVRDƏ GƏLƏCƏK BİR ŞƏXS OLDUĞUNU” bir daha açıqlamışdır.