Fatir surəsi 28

Fatir surəsi, 28-ci ayənin təfsiri

ADNAN OKTAR: Doğru söyləyirsən təbii məlumat çox şey fərq etdirir. Buna onsuz da Quran ayəsilə Cənabı Allah şərh gətirir. ” Allahdan Öz qulları arasında ancaq alimlər qorxarlar.” deyir. Elm sahibi olanlar, haqqı ilə qorxan onlar olurlar. Elm sahibi olanlar yəni elmlə məşğul olanlar. Məsələn genetikası araşdıran bir insan, fizikaçı, çox təfərrüatlı Allahın sənətini, dolaşıq tərəflərini görən bir insanın Allahdan qorxusu şiddətli olur. Amma təbii Allah qorxusu insanların atəşdən qorxusu kimi, bir silahdan qorxusu kimi və yaxud qurddan qorxusu kimi deyil. Allah qorxusunda eşq vardır. Yəni sevdiyini darıltmamaya istiqamətli bir dərinliyi vardır.

 

Nadidə Sultan: Çox gözəl bu hər halda həssas nöqtə. Sevgini itirməkdən qorxmaq.

 

ADNAN OKTAR: Bəli yəni Cəhənnəmdən yanmanın çox daha üstündədir o, Allahı darıltmaq. Yəni onun ağrısı çox- çox şiddətlidir, çox daha əzab vericidir. Müsəlman, Allahı darıltmaqdan uzaq durar. Onun üstündə dayanar. Təbii ki cəhənnəm əzabından çəkinər yəni o bir tərbiyədir, ruhumuzda gözəllik meydana gətirər. Amma mömin, müttəqi, səmimi bir insan heç bir şəkildə cəhənnəmə getməz. Yəni səmimi bir Müsəlman cəhənnəmə getməz.

 

Nadidə Sultan: Məndə elə düşünürəm.

ADNAN OKTAR: Bəli səmimi Müsəlman getməz. Birdə Allahın bizə qarşı nə qədər müşfiq olduğunu, nə qədər sevgi dolu olduğunu,… ardı...