Fatir surəsi, 28-ci ayənin təfsiri

ADNAN OKTAR: Doğru söyləyirsən təbii məlumat çox şey fərq etdirir. Buna onsuz da Quran ayəsilə Cənabı Allah şərh gətirir. ” Allahdan Öz qulları arasında ancaq alimlər qorxarlar.” deyir. Elm sahibi olanlar, haqqı ilə qorxan onlar olurlar. Elm sahibi olanlar yəni elmlə məşğul olanlar. Məsələn genetikası araşdıran bir insan, fizikaçı, çox təfərrüatlı Allahın sənətini, dolaşıq tərəflərini görən bir insanın Allahdan qorxusu şiddətli olur. Amma təbii Allah qorxusu insanların atəşdən qorxusu kimi, bir silahdan qorxusu kimi və yaxud qurddan qorxusu kimi deyil. Allah qorxusunda eşq vardır. Yəni sevdiyini darıltmamaya istiqamətli bir dərinliyi vardır.

 

Nadidə Sultan: Çox gözəl bu hər halda həssas nöqtə. Sevgini itirməkdən qorxmaq.

 

ADNAN OKTAR: Bəli yəni Cəhənnəmdən yanmanın çox daha üstündədir o, Allahı darıltmaq. Yəni onun ağrısı çox- çox şiddətlidir, çox daha əzab vericidir. Müsəlman, Allahı darıltmaqdan uzaq durar. Onun üstündə dayanar. Təbii ki cəhənnəm əzabından çəkinər yəni o bir tərbiyədir, ruhumuzda gözəllik meydana gətirər. Amma mömin, müttəqi, səmimi bir insan heç bir şəkildə cəhənnəmə getməz. Yəni səmimi bir Müsəlman cəhənnəmə getməz.

 

Nadidə Sultan: Məndə elə düşünürəm.

ADNAN OKTAR: Bəli səmimi Müsəlman getməz. Birdə Allahın bizə qarşı nə qədər müşfiq olduğunu, nə qədər sevgi dolu olduğunu, yaratdıqları şeydəki intizam və mükəmməllikdən də ayrıca görürük. Məsələn bir insanın hüceyrəsinə girdiyimizdə, hüceyrə quruluşuna baxdığımızda, xromosomlarını araşdırdığımızda, məsələn xromosomlarda səhv bir hərf varsa onu xüsusi olaraq təsbit edib, xəbər verən zülallar var yəni ruh sahibi bir varlıq. Amma zülaldan meydana gəlir. Zülaldan bir insan var. Tək molekuldan meydana gəlmiş bir insan və insan zəkasının üstündə bir zəkaya sahib.

Çox çox yəni insan zəkasıyla müqayisə edilə bilməz zülalın zəkası. Çünki heç bir insan, kiçilsə xromosomun içinə girsə, xromosomun içərisindəki o səhv hərfi tapa bilməz. Çünki milyardlarla kitabdan meydana gəlmiş bir kitabxana düşünün oradakı səhv bir hərfi tapacaqsan. Qaranlıqda bir insana “get tap” desən, necə tapsın? Tapa bilməz yəni mümkün deyil, bağlanmış. Amma o zülal əliylə qoymuş kimi gedib tapır və xəbər verir. Adamlar da abadlıq işi görürlər, problemin nə olduğunu bilirlər. O çatışmayanı həmin an götürüb, sonra gətirib oraya qoyur. Gəlir nəzarət edir adam. Deyir ki, ” bağlaya bilərsiniz yoldaşlar” deyir. Digər açan zülallar da zəncirbəndi bağlayırlar. “Aha bağlayırıq” deyirlər. “Bu təmir tamamdır.” Amma bunu bir dənə, iki dənə, milyon dəfə etmirlər. Bunu bədən içində saniyələr içində, ildırım sürətiylə edirlər. Bax Allahın sonsuz ağlının təcəlliləri bunlar inşaAllah. Amma təbii ki, bu dərəcə təfərrüatlı incələmədiyində, səthi baxdığında bunları bir insan görə bilməz.

images (5)