fərqli

Hz. Mehdi (ə.s) haqqında fərqli fikirlər ortaya atılacaq, lakin sonra fikirlər birləşəcək

Zamanın sahibi əl-Mehdi (hz. Mehdi (ə.s)) haqqında fərqli fikirlər birləşərək izləyəcək, müxtəlif düşüncələr arasında birləşəcək, onun vəsiləsi ilə ən yaxın dostlarınızın haqları sökülüb çıxardılacaq, onun vəsiləsi ilə düşmənlərinizin pisliklərinə etiraz edəcəksiniz və yer üzünü onun vəsiləsi ilə yaxşılıq və ədalətlə dolduracaqsınız, onun çıxması ilə birlikdə qulların üzərindəki nemətlər və razılıq artacaq. Şərəf və tərif ilə həqiqətlər yerinə qayıdacaq və din onun əli ilə yenidən qurulacaq.

 

(Seyyid Murtaza Müçtehidi Sistani,  Nashr Almas Yayınları, s. 343)

 42

Hz. Mehdi (ə.s) haqqında fərqli fikirlər olacağına hədisdə toxunulmuşdur. Hz. Mehdi (ə.s) haqqında bir-birindən fərqli olan çoxlu fikirlər, yavaş-yavaş haqq və doğru olan fikirdə birləşəcək. cc. Müsəlmanların bu dövrdə çətin təzyiq altında yaşadıqları və haqsızlığa uğradığı bu izahatdan aydın olur. Allahın hz. Mehdi (ə.s)-ı vəsilə etməsi ilə dünyada ədalət, mehribanlıq və etibarlı mühit meydana gələcək. Bu izahat, hz. Mehdi (ə.s)-ın vəsilə olmasından əvvəl dünyada ədalətsizlik və sevgisizliyin hakim olacağına işarə edir. Allahın insanlar üzərindəki razılığı və məmnuniyyəti hz. Mehdi (ə.s)-ın vəsiləsi ilə artacaq. İslam dini hz. Mehdi (ə.s) vəsiləsi ilə əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq və İslam əxlaqı dünyaya hakim olacaq.

 
Hz. Mehdiyə, aralarında qadınların da olduğu 314 nəfər beyət edəcək və hər zalım onun qarşısında məğlub olacaq. Zamanı o qədər ədalətli olacaq ki, qəbirdəki ölülər dirilərə qibtə edəcək. Bu vəziyyət 7 il davam etdikdən sonra  yerin altı yerin üstündən xeyirli olacaq.

(Əl-kavlul muhatasar fi əlamət-əl mehdiyy-il muntazar, Hədis nömrə 27)

 risalei-nur

Adnan Oktar: Demək ki, Mehdi (ə.s)-ın tələbələri içində qadınlar da  olacaq. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) söyləyir: “Aralarında qadınların da olduğu 314 nəfərdirlər.”  İndi bu bir nifrət və ya hirs olmadan  camaatın belə az olması mümkün olarmı? Ən az  camaatın belə  yüz min, iki yüz min, minlərlə, on minlərlə tərəfdarı olur.  Demək ki, Hz. Mehdi (ə.s)-a qarşı həddən artıq  bir hirs, bir reaksiya olacaq. Dəccal insanların gözündə onu tam fərqli göstərməyə çalışacaq. Dinsiz, mürtəd kimi göstərəcək. Hətta, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)  deyir ki; “Şəhərdəki böyük alimləri, o dövrün xurafatçıları (haqq dəlili inkar edənlər) xalqa açıqlamalar edəcək ki, “bu mürtəddir, dinsizdir, bizim dinimizi dəyişdirməyə çalışır, fitnəçidir, diqqətli olun və ondan uzaq durun” -deyə xalqı xəbərdar edəcək” . İmam Rəbbani Məktubatında  bu hədisi uzun-uzun  ifadə edir.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)  deyir ki, “Hər zalım onun qarşısında məğlub olacaq.”  Zalımların, dəccal tərəfdarlarının… ardı...