Hz. Mehdiyə, aralarında qadınların da olduğu 314 nəfər beyət edəcək və hər zalım onun qarşısında məğlub olacaq. Zamanı o qədər ədalətli olacaq ki, qəbirdəki ölülər dirilərə qibtə edəcək. Bu vəziyyət 7 il davam etdikdən sonra  yerin altı yerin üstündən xeyirli olacaq.

(Əl-kavlul muhatasar fi əlamət-əl mehdiyy-il muntazar, Hədis nömrə 27)

 risalei-nur

Adnan Oktar: Demək ki, Mehdi (ə.s)-ın tələbələri içində qadınlar da  olacaq. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) söyləyir: “Aralarında qadınların da olduğu 314 nəfərdirlər.”  İndi bu bir nifrət və ya hirs olmadan  camaatın belə az olması mümkün olarmı? Ən az  camaatın belə  yüz min, iki yüz min, minlərlə, on minlərlə tərəfdarı olur.  Demək ki, Hz. Mehdi (ə.s)-a qarşı həddən artıq  bir hirs, bir reaksiya olacaq. Dəccal insanların gözündə onu tam fərqli göstərməyə çalışacaq. Dinsiz, mürtəd kimi göstərəcək. Hətta, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)  deyir ki; “Şəhərdəki böyük alimləri, o dövrün xurafatçıları (haqq dəlili inkar edənlər) xalqa açıqlamalar edəcək ki, “bu mürtəddir, dinsizdir, bizim dinimizi dəyişdirməyə çalışır, fitnəçidir, diqqətli olun və ondan uzaq durun” -deyə xalqı xəbərdar edəcək” . İmam Rəbbani Məktubatında  bu hədisi uzun-uzun  ifadə edir.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)  deyir ki, “Hər zalım onun qarşısında məğlub olacaq.”  Zalımların, dəccal tərəfdarlarının  məğlub olacağını deyir.  Hz.Mehdi  (ə.s) onları mütləq məğlub edər. Necə məğlub edər? Fikirlə məğlub edər.

“Zamanı o qədər ədalətli olacaq ki, qəbirdəki ölülər, dirilərə qibtə edəcək.”  Yəni, “kaş ki, biz də dirilib  onlar arasında olsaq”, deyə qibtə edəcəklərini  deyir  Peyğəmbərimiz (s.ə.v).

Amma, baxın, bu çox əcaibdir ki, saylarının 314 nəfər olduğunu Bədiüzzaman da deyib. Qardaşım, bax, dünyanın ən yaxşı insanı Mehdi (ə.s) və  tələbələridir, o dövrdəki (axır zamandakı) fitnənin şiddətinə, dəccaliyyətin şiddətinə bax, sayları  küfrün, münafiqliyin, dəlalətin şiddətindən  300-dən artıq arta bilmir. Az, çox az sayda qalır, sayı artmır. Məsələn, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) deyir ki,sayları Bədr döyüşçülərinin sayı qədərdir.  Bədr döyüşçülərinin sayı neçə nəfər idi? 313 nəfər. Bədrdəkilər, Talutla çayı keçənlər neçə nəfər idilər? 313 nəfər idilər.