fəlakət

Hörmətli Adnan Oktarın 26 sentyabr 2013-ci il tarixli söhbətindən ümmətlər arasındakı münaqişənin rəhmət deyil, fəlakət gətirəcəyi ilə əlaqədar ayələrin təfsiri.

ADNAN OKTAR: Allah, Ənbiya surəsinin 92-ci və 93-cü ayələrində belə buyurur, şeytandan Allaha sığınıram: “Həqiqətən, bu, vahid bir din olaraq sizin hamınızın dinidir. Mən də sizin Rəbbinizəm. Elə isə Mənə ibadət edin!”. “Lakin onlar özlərinə məxsus dini öz aralarında parçalayıb dəstələrə ayrıldılar”-yəni ixtilafa düşdülər. “Dini öz aralarında parçalayıb dəstələrə ayrıldılar. Onların hamısı Bizim hüzurumuza qayıdacaqlar.” Yəni, “onlardan intiqam alacağam.” Allah parçalanmağın bəla olduğunu, fitnə olduğunu deyir, adam isə: “Xeyr! bu rəhmətdir”-deyir. “Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın!” (Ali İmran surəsi, 103) Burada ixtilaf varmı? Allah bir-birinizlə mübahisə edin deyir? Xeyr, əksinə, “hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın, parçalanmayın!”, yəni ixtilafa düşməyin deyir. “Allaha və Onun Elçisinə itaət edin, bir-birinizlə mübahisə etməyin, yoxsa ruhdan düşər və zəifləyərsiniz”,yəni ixtilafa düşməyin, “yoxsa ruhdan düşər və zəifləyərsiniz”. Hal-hazırda da elədir, yəni müsəlmanların gücü tükənib və tək-tənha qalıblar. Allah: “Səbir edin, çünki Allah səbir edənlərlədir”-deyir.

Allah, müsəlmanlara: “Fitnə aradan qalxana qədər və din tamamilə yalnız Allaha məxsus edilənədək onlarla vuruşun!” (Bəqərə surəsi, 193)-deyir. “Fitnə aradan qalxana qədər”-deyir Allah. Allah İslama zidd heç bir şey qalmayana qədər, “və din tamamilə… ardı...

 

Hədislərdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v.), hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış əlamətlərinin sanki “təsbeh dənələri kimi” ard-arda meydana gələcəyini, bu inkişafın da hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur etdiyinin xəbərçisi olacağını açıq bir şəkildə bildirmişdir:

 

Allah rəsulu səllallahu əleyhi və səlləm buyurdu:

“… Köhnəlmiş ipi qopan bir boyunbağının dənələri kimi bir-birinin ardınca gələn əlamətləri gözləsinlər.” (Ebû Hureyre radıyallahu anh., Tirmizî)

Qiyamət əlamətləri bir-birini izləyərək meydana gəlir. Bir sıradakı muncuqların ard-arda qopması kimi. (Ramuz-El Ehadis, 277/6; Camiü’s-Sagir, 3/167)

Həqiqətən də, hicri 1400-cü ilin başlaması ilə birlikdə bəhsi keçən əlamətlər” bir sıradakı muncuqlar kimi” ard-arda zühur etməyə başlamış və dövrümüzə qədərki 30 illik müddət daxilində  demək olar ki, hamısı yaşanmışdır.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-in hədislərində bildirdiyi Axırzaman əlamətlərindən biri də zəlzələlərin sıx olaraq baş verməsidir.

Bu hadisələr meydana gəlmədikcə qiyamət qopmayacaq. zəlzələlər çoxalacaq. (Ramuz-El Ehadis, 476/11)

Qiyamətdən əvvəl iki böyük hadisə vardır və sonra da zəlzələli illər. (Ramuz-El Ehadis, 187/2)

Sığınacaq evlər, sizi daşıyacaq heyvanlar tapa bilməyəcəyiniz günlər yaxınlaşmışdır. Çünki evlərinizi zəlzələlər yıxacaq. (Kıyamet Alametleri, s. 146)

Anlaşılmazlıqlar və tez-tez zəlzələlər baş verəcək. (Kıyamet Alametleri, s. 166)

 

Çində 9 iyul 2009-cu il tarixində yaşanan 6 ballıq zəlzələ də bir Axırzaman əlamətidir. 300 adamın yaralandığı, təxminən 10.000 binanın zərər gördüyü bu təbii fəlakətin Peyğəmbərimizin 1400… ardı...