dini alim

Dini (şəriət) alimlərinin hz. Mehdi (ə.s)-a qarşı ciddi düşmənçilik aparacaqlar

“… İMAM-I MEHDİ (Ə.S) ÇIXDIĞI VAXT, xüsusi ilə Fəqih (din alimləri) ONA (HZ. MEHDİ (Ə.S)-A) DÜŞMƏN OLACAQ. ONUN (HZ. MEHDİ (Ə.S) -IN) QILINCI QARDAŞLARIDIR. Əlində qılınc olmasaydı-YƏNİ QARDAŞLARI OLMASAYDI – ZAMANIN FƏQİHLƏRİ (din alimləri) ONUN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN) qətlinə fətva verərdilər. Lakin, Cənabı-Haqq onu (Hz. Mehdi (ə.s)-ı) kərəmi və qılıncı (qardaşlarıyla) ilə tathir (təmizləyəcək) edəcək, onlar ona (hz. Mehdi (ə.s)-a) etimad edəcəklər (inanacaqlar). Hökmünə inanmayan da qəbul etməyə məcbur olub ƏKSİNİ İZMAR (gizləmək, saxlamaq) EDƏCƏKLƏR (yəni qarşı çıxa bilməyəcəklər)”  (Ramuz el-hadis.age.56,73)

 

Onun (hz. Mehdi (ə.s)-ın) dövründə din tamamilə (səhv fikirlərdən) təmizlənmiş olaraq keçmiş mahiyyətini qazanacaq. Verəcəyi bir çox hökmlər üləmanın məzhəblərinə zidd olacaq. BUNA GÖRƏ ONDAN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-DAN) UZAQ DURACAQLAR. Çünki onların fikrinə görə həqiqətən Allah imamlarından sonra bir müctəhid (ayələri açıqlayan) qoymadığını qəbul edəcəklər… (Muhyiddin Arabi, “Futuhat-El Mekkiye”, 66. bab, c. 3, s. 327- 328)


R0177(1)

Muhyiddin Ərəbi əl Endülüs, “Futuhat -ül Mekkiye” adlı əsərində belə bildirir:

… Hz. Mehdi (ə.s), dini, Peyğəmbər (s.ə.v)-in dövründə olduğu kimi eynilə tətbiq edəcək. Yer üzündən məzhəbləri qaldıracaq. Xalis və həqiqi dindən başqa heç bir məzhəb qalmayacaq. ONUN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN) DÜŞMƏNLƏRİ İCTİHAD ALİMLƏRİNİ TƏQLİD (dəlili, əsası olmadan qarşı çıxanlar) EDƏNLƏR… ardı...