din alimi

Hz. Mehdi (ə.s)-a qarşı mübarizə aparan çox sayda din alimi olacaq

“ÜMMƏTİMDƏN BAŞI SARIQLI YETMİŞ MİN ALİM ADAM, DƏCCALA TABE OLACAQLAR.”(İmam Ahmed Bin Hanbel, Müsned, səh. 796)

Hədisdə Allaha, Qurani Kərimə və Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-ə düşmənçilik aparan, buna görə də Quran əxlaqını və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnətinə qarşı çıxmağa çalışan, hz. Mehdi (ə.s)-a qarşı ciddi mübarizə aparan dəccalın əmrinə girmiş çox sayda darvinist və materialist din alimlərin olacağı bildirilmişdir.R0266

 

Buxaridə, Müslimdə, Əbu Davudda göstərilən səhih bir hədisdə Axırzamandakı  bəzi cahil alimlərin vəziyyəti belə xəbər verilir:
Süveyd ibn Gafelə (r.ə)-dən: AXIRZAMANDA TÖRƏMƏ ÇIXACAQ: BEYİNLƏRİ ÇALIŞMAYACAQ. DANIŞARKƏN ÇOX GÖZƏL DANIŞACAQLAR. QURAN OXUYACAQLAR, LAKİN İMANLARI QIRTLAQLARINDAN AŞAĞIYA KEÇMƏYƏCƏK…. (Buxari, Səhih 3611, 5057, 6930, Müslim, 1066, Əbu Davud 4767, Əhməd min Hənbəl, Müsned 1, 81, 113, 131, 289; Tayalisi, əl-Müsnəd, nr. 1984.)

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu hədisində Axırzamandakı cahil  alimlərin xüsusiyyətlərini belə ifadə etmişdir:

1. Beyinləri çalışmayacaq, yəni ağıl
ları zəyif olacaq,
2. Danışarkən gözəl danışacaqlar, yəni uzun danış
acaqlar, saatlarla şərhlər edəcəklər amma izah etdikləri həyatlarında və əxlaqlarında əks olunmayacaq. İzah etdikləriylə yaşadıqları arasında uyğunlaşma olmayacaq. Məsələn, Quran ayələriylə möminlərin fədakarlığını izah edəcəklər amma öz rahatlıqlarına çox düşkün olacaqlar. Allah yolunda xidmət etmənin əhəmiyyətini izah edəcəklər, amma ailələriylə, işləriylə məşğul olduqları üçün elmən mübarizə içinə girməyəcəklər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) “İmanları qırtlaqlarından aşağıya keçməyəcək” deyərkən bu kəslərin səmimi bir rəftar içində olmayacaqlarını xəbər vermişdir.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Axırzamanda Quranı çox yaxşı bilən, saçları təraş edilmiş, başları sarıqlı bəzi kəslərin ortaya çıxacağını da xəbər vermişdir. Ancaq bu kəslər etdikləri izahlar və şərhləriylə dini müdafiə edir kimi görünsələr də… ardı...