dil

Zoologiya dərs kitabları buqələmunun ballistik (yunanca atmaq deməkdir. Güllə və mərmiləri araşdıran bir elm sahəsidir.) dilinin sürətləndirici bir əzələ ilə gücləndirildiyini qeyd edir. Bu əzələ bürüdüyü-və sərt bir qığırdaqdan meydana gələn-dil sümüyü üzərində gərildikcə uzanar. Ancaq “Proceedings of the Royal Society of London (Series B)” jurnalına qəbul edilən bir çalışmada buqələmunun qidalanma davranışlarını araşdıran iki morfoloq (morfologiya mütəxəssisi), buqələmunun dilinin sürətli hərəkəti ilə əlaqədar daha başqa amillərin olduğunu tapdı. (1)

 

Hollandiyalı iki tədqiqatçı; Leiden Universitetindən Jurriaan de Groot və Wageningen Universitetindən Johan van Leeuwen, buqələmun dilinin ovu tutma əsnasında necə işlədiyini anlaya bilmək üçün saniyədə 500 epizod qeyd edən sürətləndirilmiş x-şüası fotosu çəkdilər. Fotolar buqələmunun dilinin ucunun 50 g –də (g =qravitasiya sabitidir) sürətləndiyini ortaya çıxardı. Bu sürət bir reaktiv təyyarənin çata biləcəyi sürətlənmə həddindən beş qat daha çoxdur.

 

R0233Dil toxumalarını təhlil edən tədqiqatçılar sürətləndirici əzələnin bütün bu işdə lazımlı qüvvəni tək başına əldə edə bilmək gücünə sahib olmadığını hesabladılar. Tədqiqatçılar buqələmun dillərini tədqiq etdilər və sürətləndirici əzələ ilə dil sümüyü arasında bu günə qədər barəsində heç bir məlumat olmayan ən az 10 sürüşkən örtük olduğunu kəşf etdilər. Dil sümüyünə, buqələmunun ağzına ən yaxın uc nöqtədə bağlanmış olan örtüklərin spiral kimi sarılmış zülal liflər ehtiva etdiyi… ardı...

 

 Zürarə İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalama belə ifadə etdiyini dedi: Səs haqdırmı? O da belə buyurdu: “BƏLİ, ALLAHA AND OLSUN Kİ, HƏR QÖVM ONU ÖZ DİLİ İLƏ EŞİDƏCƏK”…” (Qeybəti Numanı, 14-cü Hissə, Qaim Əleyhissalamın qiyamından əvvəl baş verəcək əlamətlər)

İmam Cəfər ibn Məhəmməd (ə.s.) Həzrətləri, hz. Hüseyn (r.ə.)-ın nəvəsidir. Digər adıyla İmam Cəfəri Sadiq Həzrətləri hz. Mehdi (ə.s.) ilə əlaqədar bir sıra əhəmiyyətli məlumatlar vermiş, hz. Mehdi (ə.s.)-ın Quran ayələri və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədisləri ilə edəcəyi izahatların dünya səviyyəsində, insanlar tərəfindən dinləniləcəyini bildirmişdir. Hətta, insanların hz. Mehdi (ə.s.)-ın söhbətlərini dinlədikləri zaman inkişaf edən telekommunikasiya texnologiyasından faydalanacaqları da İmam Cəfəri Sadiq Həzrətlərinin bu şərhindən dəqiq bir şəkildə aydın olur. Çünki, Cəfəri Sadiq Həzrətlərinin ifadə etdiyi kimi, insanların hz. Mehdi (ə.s.)-ın söhbətlərini öz dillərində eşitmələri üçün əvvəlcə internet texnologiyasını istifadə etmələri və eyni zamanda da televiziya, internet yayınları vasitəsilə öz dillərinə çevirmək lazımdır. Dünyanın dörd bir tərəfindəki insanlar bu yolla hz. Mehdi (ə.s.)-ın söhbətlərini öz dillərində dinləyə biləcəklər. (Doğrusunu Allah bilir).

 3 (2)