çıxış əlamət

Kosmosda insan əli formasında bir görüntü əmələ gələcək

… Əsma binti Umeys dedi ki: O GÜNÜN (HZ. MEHDİ (Ə.S)IN ZÜHURUNUN) ƏLAMƏTİ SƏMADAN UZADILMIŞ VƏ İNSANLARA BAXAN BİR ƏLDİR. (Celalettin Suyutinin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Səh.  69)

 

MƏHZ HƏMİN VAXT (HZ. MEHDİ (Ə.S)IN ZÜHURU ZAMANI) SƏMADAN ÖZÜNÜ BƏLLİ EDƏN BİR ƏL GÖRÜNƏR… (Celalettin Suyutinin Tasnifinden Hadisler,  Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Səh.  51)

 

SƏMADAN ZÜHUR EDƏN BİR ƏL və “əmiriniz Mehdidir” DEYƏN bir səs eşidilənə qədər ayrılıq və ixtilaflar davam edəcək. O GÜNÜN ƏLAMƏTİ: SƏMADAN BİR ƏL UZANACAQ, insanlar ona baxacaq və görəcəklər. (Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki (Heytemi), Beklenen Mehdinin Alametleri, El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, Səh. 53)


hand in_space

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən bu hədislərdə göydə bir “əl”in görünməsi və bu əlin hz. Mehdi (ə.s)ın zühur əlamətlərindən olduğu bildirilir. Bu dövrə qədər ixtilafların davam edəcəyi və hz. Mehdi (ə.s)-ın səmadan, yəni radio, televiziya və internet kimi ünsiyyət vasitələri vəsiləsiylə, daimi gündəmdə olacağı hədislərdən aydın olur.

 

Amerika Milli Aviasiya və Kosmos Dairəsi (NASA)-ya bağlı Chandra Röntgen rəsədxanası tərəfindən çəkilən bir kosmos fotoşəkilində əl şəklindəki bir… ardı...

 

Qılınclı hücumlar, hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış əlamətlərindəndir

İbni Əbu Şeybə, Əbu Cəlddən belə dediyini rəvayət etdi: “Bir fitnə görünər, bunu digər fitnələr də izləyər və birincilər sonuncuların qılıncla münaqişəyə dönməyinə TƏHRİK EDƏR və bundan sonra bütün haramların halal sayılacağı bir fitnə başlayar. Sonra da xəlifəlik, yer üzünün ən xeyirlisi olan Mehdiyə evində oturarkən gələcəkdir”. (Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Muntazar, 4.1)

Misirdə baş verən hadisələrdə Mübarək tərəfdarları etiraz aksiyaları keçirənlərə hücum etməyə başlamış, bu hücumlarda qılınc, bıçaq və iri kəsici alətlərdən istifadə etmişlər. Hadisələrin eynilə Peyğəmbərimiz  (s.ə.v)-in hədisində bildirdiyi kimi reallaşması, Allahın Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə lütf etdiyi möcüzələrdən biridir.

Kanaltürk Haber, 4 Şubat 2011

kanalturkhaber4 2_2011