baş vermək

Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) Axırzamanda Fələstində baş verəcək zülm

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Axırzamanda dünyanın bir çox yerində dəccaliyyətin səbəb olduğu qarışıqlıqların, ixtilafların, qan tökülmələrinin, fitnələrin olacağını xəbər vermişdir. Müsəlmanların da bu çətin şəraitdə müxtəlif çətinliklərə məruz qalacaqlarınıbildirmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dəccaliyyət fitnəsinin təsirli olacağı dediyi yerlərdən biri də Fələstindir. Hədisdə keçən Beytül Məqdis ifadəsi, Məscidi-Əqsaya yaxın bir yer olduğunu bildirir, yəni Fələstin bölgəsindən bəhs edilir. Dövrümüzdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-in xəbər verdiyi kimi, fələstinli müsəlmanlar böyük bir mühasirə altındadırlar, aclıq və hər cür çətinliklərlə imtahan olunurlar.

 

Naim, Kaabdan belə rəvayət edilir:

“Dəccal, Beytül Məqdisdə (Məscidi-Əqsaya yaxın yerdə, Fələstində) MÖMİNLƏRİ MÜHASİRƏYƏ ALAR VƏ ONLARA (MÖMİNLƏRƏ) ELƏ ŞİDDƏTLİ BİR ACLIQ BAŞ VERƏR Kİ, aclıqdan yaylarının kirişini (ipini) belə yemək məcburiyyətində qalarlar.” (Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, səh 48)


imanhak11 hosgoru_islam02

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan əvvəl böyük bir hadisə baş verəcək

“(1) Hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxışından əvvəl (2) Mədinədə (3) qapqara daşların belə (4) qan içində itəcəyi (5) böyük bir hadisə olacaq. Bu hadisədə bir qadının öldürülməsi (6) bir qamçının yellənməsi qədər asan olacaq. Və bu hadisə 2 km məsafəyə qədər yayılacaq.” (EI-Kavlu’l Müxtəsər Fi Alamatil Mehdiyyis(n)i Muntazar, 41)

kanli1mayis(1) Hz. Mehdi (ə.s) çıxmazdan əvvəl… Hədisi-şərifin belə başlaması bu hadisənin eyni zamanda hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxışından əvvəlki əlamətlərindən olduğunu göstərir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuru zamanı hədisi-şəriflər və böyük islam alimlərinin izahlarına görə hicri 1400 -cü ilin (Miladi 1979-80-cı il) əvvəllərində olacaq. Hədisdə bildirilən “hz. Mehdi (ə.s) çıxmazdan əvvəl” ifadəsi, hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan qısa bir müddət əvvəl bu böyük hadisənin olacağına işarə edir. Qanlı 1 May hadisələri, 1977-ci ildə baş verir.

 

(2)…. Mədinədə… Ərəbcədə Mədinə sözü eyni zamanda böyük şəhər mənasında da istifadə edilir. Aşağıdakı hədis buna nümunədir.

Hz. İbni Əmrdən rəvayət edilmişdir. Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu ki:

Ey Ümmət! Altı şey vardır ki, onlar olmadan qiyamət qopmaz… Altıncısı da Mədinənin fəthidir.

Deyildi ki: Hansı Mədinə? Buyurdu ki: Kostantinopol. (İstanbul)

(Bu İstanbulun hz. Mehdi (ə.s) tərəfindən ediləcək mənəvi fəthidir.)

(Kıyamet Alametleri, s. 204 Ramuz EI Ehadis 1/296)

 

(3)… Qapqara daşların… ardı...