Bağışlamaq haqqında

Hörmətli Adnan Oktarın 24 dekabr 2013-cü il tarixli söhbətindən bağışlamaq haqqında olan ayələrin şərhi.

ADNAN OKTAR: Allah, 4-cü surənin 99-cu ayəsində belə buyurur: Ola bilsin ki, Allah onları əfv etsin. Həqiqətən, Allah əfv edəndir, Bağışlayandır.” 4-cü surənin 149-cu ayəsi, şeytandan Allaha sığınaram:Bir pisliyi bağışlasanız, (bilin ki) Allah əfv edəndir, (hər şeyə) Qadirdir.” Hətta, Allah, 5-ci surənin 13-cü ayəsində: İçərilərindən az bir qismi istisna olmaqla, sən onlardan daim xəyanət görəcəksən.”–deyə buyurur. Xəyanət nə deməkdir? Xainlikdir. Sən onlardan daim xəyanət görəcəksən. Onları əfv et və (təqsirlərindən) keç.” –deyir Allah. Yəni, “xainlik etsələr də, yenə də onları bağışla. Fikir vermə, diqqət yetirmə, maraqlanma.”Şübhəsiz ki, Allah yaxşılıq edənləri sevir.” –deyir Allah.Yəni, yaxşılıq edənlər onsuz da qorunacaq. Allah onları qoruyacaq.7-ci surənin, 199-cu ayəsində Allah belə buyurur: Sən bağışlama (yolunu) tut, (İslama uyğun) yaxşı iş görməyi əmr et və cahillərdən üz döndər.””(İslama uyğun) yaxşı iş görməyi əmr et” –deyir Allah. Yəni, insanlara İslama uyğun olan işləri, Qurana uyğun olanı əmr et və “cahillərdən üz döndər”, yəni cahillərlə həmsöhbət olma, onlarla mübahisə etmə. Allah, 24-cü surənin 22-ci ayəsində belə buyurur: Qoy aranızda olan fəzilət və sərvət sahibləri…Diqqət… ardı...