Bağdad körpüsü

102933 bombalanan_kerkuk_bagdat_koprusu

102933 bombalanan_kerkuk_bagdat_koprusu_2

Möminlərin əmiri Əli (ə.s)-dan belə nəql edilmişdir:

Bağdad şəhərində körpü tikildiyi quyruqlu ulduzlar şərqdən çıxdığı vaxt ordunun süvari əsgərləri körpü üzərində öldürüləcək.

(Muhtasar-u Basair-id Deracat Səh.:237 və Et Təşrif Bil Mənun Səh.: 367 vəBihar Cilt: 41 səh.:178)

102933 kerkuk_bagdat_koprusu_bombalandi

102933 kerkuk_bagdat_koprusu_bombalandi_02

bagdat koprusu_yikildi_2007_msnbc

bagdat koprusu_yikildi_2007_usa_today

1.     …QUYRUQLU ULDUZLARIN (kometa) çıxdığı vaxt…

Halley adlı kometa 1986-cı ildə dünyaya çox yaxın olan bir məsafədən  keçmişdir.

Hicri 1406-cı il və miladi 1986-cı ildə “Halley” adlı kometa dünyanın yaxın məsafəsindən  keçmişdir. Bu kometa parlaq, işıqlı bir ulduz idi.

Mehdi çıxmamışdan əvvəl (hər tərəfi) işıqlandıran quyruqlu bir ulduz doğulacaq.(Qiyamət əlamətləri, səh. 200)

O çıxmamışdan əvvəl şərqdən işıq verən bir ulduz görünəcək.(əl-Kavlul Müxtəsər Fi Əlamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 53)

LULİN KOMETASI 2009-CU İLDƏ DÜNYAYA ÇOX YAXIN OLAN MƏSAFƏDƏN KEÇMİŞDİR.

Lulin kometası da, Halley kometası kimi 24 fevral 2009-cu ildə, yəni hicri 1430–cu ildə dünyanın yaxınlığından keçdi. Elm adamları bu ulduzun təxminən 1000 il sonra təkrar belə bir manevr edəcəyini bildirirlər.

Onun hər günki keçiş istiqaməti şərqdən qərbədir…

 

Səhabələrin verdiyi məlumata görə, Rəsulullah (s.ə.v) əfəndimiz belə buyurmuşdur:

“Vəd edilən Mehdi (ə.s)- ın zühur müqəddimələri olan Abbasi Məlik, Xorasana çatdığı vaxtda ŞƏRQ TƏRƏFDƏ İKİ DİŞLİ (1) MÜNƏVVƏR (2) BİR BUYNUZ (3)… ardı...