Bəqərə surəsi 251 253 153 246 247 146 142 129

Hörmətli Adnan Oktarın 3 may 2013-cü il tarixli söhbətindən Bəqərə surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram, Bəqərə surəsi, 251-ci ayə: “Beləliklə, onları, Allahın izni ilə darmadağın etdilər.” Əbcədi 2029-cu il tarixini verir. MaşaAllah, maşaAllah. Allah ömürümüzü uzun etsin, inşaAllah. “Allah ona həm hökmranlıq, həm də hikmət (peyğəmbərlik) verdi” Kimə? Hz. Davud (ə.s)-a. “Hökmranlıq, həm də hikmət (peyğəmbərlik) verdi.” deyir Allah.Yəni hakimiyyət, idarəetmə verəcək. Bilirsiniz ki, Tövratda hz. Mehdi (ə.s) Davudoğlu deyə keçir. Hz. Mehdi (ə.s) hz. Davud (ə.s)-ın soyundandır.

“Məryəm oğlu İsaya açıq möcüzələr verdik” Əbcədi 2017-ci il tarixini verir. Əgər bir insan buna təsadüf deyirsə, artıq mən ona nə deyim?!.

“Neçə dəfə olub ki, az bir dəstə Allahın izni (iradəsi) ilə çox bir dəstəyə qalib gəlib! Allah səbir edənlərlədir!” Kiçik dəstə, yəni Mehdi (ə.s)-ın dəstəsi kiçik bir birlikdir. Hz. İsa Məsih (ə.s)-ın tələbələri və hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələrindən ibarət olan tək bir birlik. “Neçə dəfə olub ki, az bir dəstə Allahın izni (iradəsi) ilə çox bir dəstəyə”-yəni milyardlarla olan birliyə- “qalib gəlib. Allah səbir edənlərlədir.” Əbcədi  2010-cu il tarixini verir, maşaAllah.

Bəqərə surəsi, 246-cı ayə. “Bizə bir məlik göndər.” Necə ki, “Hz. Mehdi (ə.s)-ı niyə istəyək ki?” deyirlər. Diqqət edin müsəlmanlar: “Öz peyğəmbərinə:… ardı...