bəlalar

Hörmətli Adnan Oktarın Kaçkar TV-dəki canlı reportajı (1 dekabr 2010)

 

ADNAN OKTAR: “And olsun, onlara Rəbbinin əzabından “kiçik bir şey toxunacaq olsa” Allah bəlalarını versə, hər hansı bir şəkildə  rüsvay olsalar; “heç müzakirəsiz; Vay halımıza, həqiqətən biz zalım olmuşuq ” deyəcəklər.”  Bəlanı görəndə peşman olub anlayarlar deyir Allah. Və bu tip üslub istifadə edənlər;  “heç müzakirəsiz “Vay halımıza, həqiqətən biz zalım olmuşuq”  (Ənbiya surəsi, 46) deyəcəklər. Həqiqətən, bəla gəldikdə bu tiplərin yumşaldığını, dəyişdiyini, üslublarını yumşaltdıqlarını görürük. Köhnə azğınlıqlarının qalmadığını görürük.

 

Adnan Oktarın 19 aprel 2011 A9 Tv və Olay Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Zuxruf surəsi, 28-ci ayə “Və bunu (bu tövhid inancını) bəlkə (insanlar Allaha) dönərlər deyə ardında (öz soyunda) qalıcı bir söz olaraq buraxdı.” Əbcədi 1999 tarixini verir. 29 “Xeyr; Mən onları və atalarını, özlərinə haqq və açıqlayan bir elçi gələnə qədər faydalandırdım-yaşatdım.” Baxın, “Mən onları və atalarını, özlərinə haqq və açıqlayan bir elçi gələnə qədər faydalandırdım-yaşatdım.” Bu ayənin əbcədi 2015 tarixini verir, 29-cu ayədir. 30-cu ayənin əbcədi də 1990 tarixini verir. Çox qəribədir, deyilmi, baxın, 3-cü ayədə 1999, 2015, 1990. 30-cu ayə;

“Ancaq özlərinə haqq gəlincə, dedilər ki: “Bu bir cadudur, doğrusu biz ona (qarşı) kafir olanlarıq.” 1990-cı ildə deməli, hz. Mehdi (ə.s)-a qarşı olacaqlar, inşaAllah. “Ancaq özlərinə haqq gəlincə, dedilər ki: “Bu bir cadudur, doğrusu biz ona (qarşı) kafir olanlarıq.” Biz onu rədd edirik deyirlər. 1990 mehdiyyətin ən şiddətli mübarizə zamanlarından biridir, inşaAllah. 33, “Əgər insanlar (Allaha qarşı üsyanda birləşib) tək bir ümmət olmasaydı, Rəhmanı (Allahı) inkar edənlərin evlərinə gümüşdən tavanlar və üzərində çıxıb-yüksələcəkləri nərdivanlar edərdik.” deyir Allah.

“Böyük bolluq verərdim” deyir Allah. “Amma Allaha qarşı üsyanda birləşib tək bir ümmət olardılar, böyük bir dinsizlik hakim olardı” deyir. “Onun üçün iqtisadi böhran meydana… ardı...

 

Mehdi (ə.s)-dan əvvəl xalqın başına fəlakətlər, fitnələr və bəlalar gələcək

Ey Əbu Həmzə! QAİM ƏLEYHİSSALAM YALNIZ XALQIN BAŞINA ŞİDDƏTLİ QORXU, ZƏLZƏLƏLƏR, FİTNƏLƏR VƏ BƏLALAR GƏLDİYİ DÖVRDƏ ZÜHUR EDƏCƏK və bundan əvvəl taun xəstəliyi yaranacaq, ərəblərin arasında kəskin bir qılınc zühur edəcək və xalqın arasında şiddətli ixtilaflar, dinlərində ayrılmalar və parçalanmalar yaranacaq, buna görə də vəziyyətləri çox dəyişəcək.”  (Şeyx Məhəmməd İbN. İbrahim – i Numani, Qeybəti- Numani s.274)

 

Sonra belə buyurdu: “Qaim zühur etməmişdən əvvəl xalqda ŞİDDƏTLİ QORXU OLACAQ, XALQIN BAŞINA FƏLAKƏT, FİTNƏ VƏ BƏLALAR GƏLƏCƏK.”  (Şeyx Məhəmməd ibn. İbrahim – i Numani, Qeybəti- Numani s.301)

 

“BELƏ Kİ, XALQ DƏRDLƏRİNİN BÖYÜKLÜYÜNÜ VƏ BİR-BİRLƏRİNİ YEDİKLƏRİNİ (bir-birlərini öldürməklərini, savaşmaqlarını) GÖRƏN BİR ÇOXLARI SƏHƏR-AXŞAM ÖLÜM İSTƏYƏCƏKLƏR.”(Şeyx Məhəmməd ibn. İbrahim – i Numani, Qeybəti- Numani s. 274)

 

vesileolduklari15