Mehdi (ə.s)-dan əvvəl xalqın başına fəlakətlər, fitnələr və bəlalar gələcək

Ey Əbu Həmzə! QAİM ƏLEYHİSSALAM YALNIZ XALQIN BAŞINA ŞİDDƏTLİ QORXU, ZƏLZƏLƏLƏR, FİTNƏLƏR VƏ BƏLALAR GƏLDİYİ DÖVRDƏ ZÜHUR EDƏCƏK və bundan əvvəl taun xəstəliyi yaranacaq, ərəblərin arasında kəskin bir qılınc zühur edəcək və xalqın arasında şiddətli ixtilaflar, dinlərində ayrılmalar və parçalanmalar yaranacaq, buna görə də vəziyyətləri çox dəyişəcək.”  (Şeyx Məhəmməd İbN. İbrahim – i Numani, Qeybəti- Numani s.274)

 

Sonra belə buyurdu: “Qaim zühur etməmişdən əvvəl xalqda ŞİDDƏTLİ QORXU OLACAQ, XALQIN BAŞINA FƏLAKƏT, FİTNƏ VƏ BƏLALAR GƏLƏCƏK.”  (Şeyx Məhəmməd ibn. İbrahim – i Numani, Qeybəti- Numani s.301)

 

“BELƏ Kİ, XALQ DƏRDLƏRİNİN BÖYÜKLÜYÜNÜ VƏ BİR-BİRLƏRİNİ YEDİKLƏRİNİ (bir-birlərini öldürməklərini, savaşmaqlarını) GÖRƏN BİR ÇOXLARI SƏHƏR-AXŞAM ÖLÜM İSTƏYƏCƏKLƏR.”(Şeyx Məhəmməd ibn. İbrahim – i Numani, Qeybəti- Numani s. 274)

 

vesileolduklari15