aralıq

Hz. Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar müxtəlif zaman aralıqları

“…Malı böləcək və insanlara peyğəmbərlərinin sünnəsiylə davranacaq, İslamı aradakı qonşu diyarlara bildirəcək, 7 İL QALACAQ sonra vəfat edəcək və müsəlmanlar namazını qılacaqlar.”    (Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi “Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi”)

 

Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurmuşdur: “Mənim ümmətimin içindən hz. Mehdi (ə.s) çıxacaq, 5 VƏ YA 9 İL (HÖKM SÜRƏRƏK) yaşayacaq. Biri yanına gələcək və: “Ey Mehdi (ə.s)! Mənə (mal) ver deyəcək.” O da onun paltarını açıb, içinə daşıya biləcəyi qədər mal dolduracaq.”   (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

Əbu Abdullah Hüseyn ibnƏlidən rəvayət görə; hz. Mehdi (ə.s) 19 İL hökm sürəcək.  (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

Təbərani və Əbu Nuaymın, Əbu Səid əl-Hudri (r.ə)-dən rəvayətlərinə görə; Rəsulullah belə buyurmuşdur: “Mənim Əhli-beytimdən bir adam çıxacaq. O, mənim sünnəmi izah edəcək. Allah (c.c) onu hörmətinə səmadan yağış endirəcək. Yer üzü (Allah (c.c.)-in əmri ilə) bərəkətini göstərəcək. O, daha əvvəl zülm və haqsızlıqla dolduruulan dünyanı haqq və ədalətlə dolduracaq. BU SÜNNƏSİ 7 İL EDƏCƏK.”   (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b.… ardı...