Allahın razılığı

Adnan Oktarın 11 mart 2011 Kocaeli Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Hud surəsi, şeytandan Allaha sığınıram. 49, Allah deyir ki; “Bu halda səbir et.” Müsəlman həmişə yaxşılıqda, gözəllikdə olsa, buna səbir deyilir. “Səbir et. Şübhəsiz,” “şübhə etməyin” deyir Allah. “Gözəl olan nəticə təqva sahiblərinindir.” Allah kim İslama, Qurana qarşı diqqətlidirsə, gözəl nəticə dünyada da, axirətdə də onların olacaq deyir, Allah müjdə verir, inşaAllah. 61-ci ayə; “Elə isə Ondan bağışlanma diləyin, sonra Ona tövbə edin.” Allaha tövbə edin. “Şübhəsiz, mənim Rəbbim, yaxın olandır, (duaları) qəbul edəndir.” Tövbə etmək bərəkətdir, ürəyə rahatlıq verər, Allah insanın üzərindəki ağırlığı qaldırar, rahatlıqdır. Tez-tez tövbə etmək çox əhəmiyyətlidir. Ürəyi rahatlaşdıran, ağılı açan bir gözəllikdir. Allah qəlbi açar və Allahın razılığına uyğun bir hərəkətdir. “Allahın kəkilindən tutub-nəzarət etmədiyi heç bir canlı yoxdur.” Böcəklər daxil, viruslar daxil, bakteriyalar daxil, “hamsına Mən nəzarət edərəm” deyir Allah. “Şübhəsiz, mənim Rəbbim, doğru bir yol üzərindədir (doğru yolda olanı qoruyur.)”

 

ADNAN OKTARIN A9 TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ (2 DEKABR 2011, 20:00)

“Allah aranızdan camaatı çəkindirənləri”-yəni müsəlmanlara mane olanlar “aman getmə, başqa yerə getmə” deyənləri-“və öz qardaşlarına: “Bizə qoşulun!”“deyənləri bilir. Məsələn, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə bir müsəlman olardı, onu döndərirdilər. Müsəlmanların yanına buraxmırdılar. “Sən bir dur”-deyirlər. Digər qardaşlarına da “bizə qoşulun” deyirlər. “Yanımıza gəlin. Onların yanından ayrılın. Bizə qoşulun”-deyirlər. Onlardan əlbəttə ki, şəxsiyyətsiz, vicdansız, Allahsız, kitabsız olanlar da bunları dinləyirlər. Çünki onlara bu, cazibədar gəlir. “Onlardan, azı xaric cihada qoşulmazlar”-deyir Allah. “Kefinə, zövqünə uyğun yaşamaq istəyərlər, mənfəətinə uyğun yaşamaq istəyərlər” deyir Allah. Əhzab surəsi, 18-ci ayədə.

“Çünki sizə qarşı xəsislik edirlər. Yəni “sizlərə heç bir şeyini vermək istəməzlər”-deyir Allah. Əhzab surəsi, 19-cu ayədə. Eqoist, yəni öz mənfəətlərinin arxasınca gedərlər. Heç bir şey vermək istəməz, öz maraqlarını düşünərlər. Özlərinin zəngin olmasını, özlərinin yaxşı olmasını, özlərinin rahat yaşamasını istəyərlər. “Onlara qorxu gəldikdə,”-yəni çətin vəziyyətə düşsələr-“ölüm ayağında bayılan adam kimi, dönüb sənə baxdıqlarını görürsən.” Baxışları pozular, dəli kimi, axmaqca, cahil bir baxışla baxarlar. “Qorxu keçib getdikdə isə qənimətdə xəsislik edib acı dilləri ilə səni sancarlar.” Mala və dünyaya ehtiras göstərərək, bu səfər dilləri bir anda azğınlaşar, kəskinləşər və müsəlmanlara kəskin dilləri ilə hücum etməyə başlayarlar, oyunla təhqir edərlər, böhtan atarlar. “Onlar iman gətirməmişlər, beləcə Allah onların əməllərini puça çıxartmışdır.”Amma mütləq boşa çıxır. Bunlar münafiq olaraq yaradıldığı üçün məğlub olaraq da yaradılır. Etdikləri boşa çıxır. “Bu Allah üçün çox asandır”-deyir Allah.

 

… Əbdüləziz İbn Müslim belə rəvayət etmişdir:

“İmam Mehdi alimdir, öndərdir… Müqəddəsliyin, təmizliyin, ibadətin və elmin qaynağıdır. Ona görə də Rəsulullah (s.ə.v)- in dəvəti ona (İmam Mehdiyə) təqdim edilmiş və ona buraxılmışdı. Hz. Fatimənin tərtəmiz nəslindən gəlir. Qureyş xanədanından, Haşimoğulları zirvəsindən və Peyğəmbərin pak nəslindən gəlmiş, Allah Əzzə və Cəllənin razılığına malikdir.” (İman və küfr kitabı üsulu kafi (əl-Üsul Min əl-Kafi) əl-Kuleyni, I cild )

37