Allahın adı

Təzyiqlərə görə, kimsə Allahın adını rahatlıqla zikr edə bilməyəcək

Şeyx Tusinin “El-Emali” kitabında: “Bütün dünya fəsadla dolacaq. Heç kim Allah deyə bilməyəcək. Sonra uca Allah məndən və mənim ailəmdən bir şəxsi (hz. Mehdi (ə.s)-ı) göndərəcək. Ondan əvvəlkilər dünyanı ədalətsizliklə doldurduğu kimi, o da (hz. Mehdi (ə.s) da) ədalətlə dolduracaq”.(Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cild 51], Ansariyan Yayıncılık, Tərtib edən: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 120)

Şeyx Tusinin “El-Emali” kitabında: “Dünya elə təzyiq və ədalətsizliklə dolacaq ki, KİMSƏ ALLAHIN ADINI GİZLİ OLMADAN (AÇIQ-AŞKAR) DEYƏ BİLMƏYƏCƏK. Sonra Allah təzyiq və ədalətsizliklə dolu olan dünyanı, ərdəmli bir camaatı (hz. Mehdi (ə.s) camaatını) gətirəcək və dürüstlük, ədalətlə dolduracaq”. (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cild 51], Ansariyan Yayıncılık, Tərtib edən: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 186)


R0122

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın ”sarı-ağ bayraqları” dünyanın dörd bir tərəfini əhatə edəcək

Belə rəvayət edilmişdir: “Bu şübhəsiz ki, Axırzamanda məğrib məmləkətinin ən uzaq mövqeyindən hz. Mehdi (ə.s) deyilən bir şəxs çıxacaq. Və ön tərəfində qırx mil məsafə olaraq kömək ediləcək. Hz. Mehdi (ə.s)-ın bayraqları ağ və sarıdır. İçində xətlər olar. Bayraqlarında Allahın adı yazılmışdır. Onun bayrağı altındakı heç bir birlik məğlub edilməz. (İmam Şarani, ÖlümKıyemet Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri Muhtasaru, (Tezkireti’l Kurtubi), səh. 438)

 

R0385Hədisdə Axırzamanda hz. Mehdi (ə.s)-ı insanlara tanıdacaq xüsusiyyətlərdən birinin hz. Mehdi (ə.s)-ın istifadə edəcəyi “sarıağ bayraqları” olduğu xəbər verilmişdir. Həmçinin, “bu bayraqların içində xətlər olacağı və üzərində də Allahın adının xatırlandığı yazılar olacağı” da ifadə edilmişdir.

 

Hədisin izahatından bu xüsusiyyətlərin hz. Mehdi (ə.s)-ın insanlara İslam əxlaqını təbliğ etdiyi kitablara işarə etdiyi aydın olur. Bu kitablar ağ səhifələrdən ibarət olacaq, sarı-qızılı rəngli bəzəkləri olacaq və kitabın içində də yazılar, bu yazıları əhatə edən kənar çərçivələri olaraq istifadə edilən kənar xətləri, rəsmlər və şəkillər olacaq. Və Allahın adı kitabın hər yerində yazılı olacaq; Allahın böyüklüyü və ucalığı bu kitablarda çox təfərrüatlı olaraq izah ediləcək. Həmçinin, hədisdə “bayraq” bənzətməsi kimi izah edilən bu kitablar,elə bil bir ordunun bayraqları,sancaqları kimi, çatdığı hər yeri mənəvi fəth etmiş… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın olduğu evdə, Allahın adı çox xatırlanacaq

Mufazzaldan: İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalamdan eşitdim ki, belə buyurdu: “Bu əmirin SAHİBİNİN BİR EVİ VARDIR Kİ, O EVƏ ” HƏMD EVİ “ deyərlər.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 216)

 

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın evi Allaha çox həmd edilən, ibadət edilən, Allahın razılığının güdüldüyü və Quran əxlaqının ciddi yaşandığı bir yerdir.

R0372