Allaha yaxınlaşmaq

Adnan Oktarın 19 aprel 2011 A9 Tv və Olay Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Zuxruf surəsi, 28-ci ayə “Və bunu (bu tövhid inancını) bəlkə (insanlar Allaha) dönərlər deyə ardında (öz soyunda) qalıcı bir söz olaraq buraxdı.” Əbcədi 1999 tarixini verir. 29 “Xeyr; Mən onları və atalarını, özlərinə haqq və açıqlayan bir elçi gələnə qədər faydalandırdım-yaşatdım.” Baxın, “Mən onları və atalarını, özlərinə haqq və açıqlayan bir elçi gələnə qədər faydalandırdım-yaşatdım.” Bu ayənin əbcədi 2015 tarixini verir, 29-cu ayədir. 30-cu ayənin əbcədi də 1990 tarixini verir. Çox qəribədir, deyilmi, baxın, 3-cü ayədə 1999, 2015, 1990. 30-cu ayə;

“Ancaq özlərinə haqq gəlincə, dedilər ki: “Bu bir cadudur, doğrusu biz ona (qarşı) kafir olanlarıq.” 1990-cı ildə deməli, hz. Mehdi (ə.s)-a qarşı olacaqlar, inşaAllah. “Ancaq özlərinə haqq gəlincə, dedilər ki: “Bu bir cadudur, doğrusu biz ona (qarşı) kafir olanlarıq.” Biz onu rədd edirik deyirlər. 1990 mehdiyyətin ən şiddətli mübarizə zamanlarından biridir, inşaAllah. 33, “Əgər insanlar (Allaha qarşı üsyanda birləşib) tək bir ümmət olmasaydı, Rəhmanı (Allahı) inkar edənlərin evlərinə gümüşdən tavanlar və üzərində çıxıb-yüksələcəkləri nərdivanlar edərdik.” deyir Allah.

“Böyük bolluq verərdim” deyir Allah. “Amma Allaha qarşı üsyanda birləşib tək bir ümmət olardılar, böyük bir dinsizlik hakim olardı” deyir. “Onun üçün iqtisadi böhran meydana… ardı...

 

Adnan Oktarın 22 may 2011 A9 Tv və Tv Kayseridəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Kasıblıq Allaha yaxınlaşdırar, şikəstlik Allaha yaxınlaşdırar, xəstəlik Allaha yaxınlaşdırar, əzablar Allaha yaxınlaşdırar. Sağlamlıq, səhhət, gözəllik, zənginlik insanı dünyaya bağlayar, Allahı unutdurur. Bir çox insanda belədir. Allah, “əgər belə olmasaydı, müdhiş bir zənginlik, müdhiş bir güc verərdim” deyir. Baxın, ayədə; şeytandan Allaha sığınıram.

“Əgər insanlar (Allaha qarşı üsyanda birləşib) tək bir ümmət olmasaydı, Rəhmanı (Allahı) inkar edənlərin evlərinə gümüşdən tavanlar və üstünə çıxacaqları nərdivanlar edərdik. Evlərinə qapılar və üzərində oturacaqları kürsülər və (daha nə qədər) cazibədar-bəzəklər (də verərdik). Bütün bunlar, yalnız dünya həyatının bəzəyidir. Axirət isə, Rəbbinin qatında müttəqilər üçündür. Kim Rəhman (olan Allah)ın zikrini görməzlikdən gəlirsə, Biz şeytana onun “üzərini qabıqla bağlatdırarıq”; artıq bu, onun yaxın dostudur.”

Bu lağ, Axırzamanda reallaşdı. Allah, dəccalı vəsilə etdi. Dəccal insanlara qabıq kimi bağlandı. Allahın zikrini buraxdıqları üçün, darvinist, materialist olduqları üçün. Baxın, deyir ki, Allah, şeytandan Allaha sığınıram. “Biz şeytana onun “üzərini qabıqla bağlatdırarıq.” Yəni  şeytan bədənin üzərinə elektromaqnit sahə şəklində çökür. Beynini, başını əhatə edir,  şeytan bədəninin üzərinə çökür. Şeytan unutqanlıq, zehin bulanıqlığı, fikrini toplama çətinliyi, dünyaya meyil, Allahı, dini anınca sıxıntı, Quranı dinləməyə dözümsüzlük kimi təsir meydana gətirir. Boş sözə meyil yaradır. Məsələn, boş danışır,… ardı...