Allaha sığınmaq

Adnan Oktarın 18 may 2011 A9 Tv, Aks Tv və Tv Kayseridəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Muminun surəsi, 96 “Pisliyi ən gözəl tərzdə uzaqlaşdır.” Pisliyə pislik olmaz. Pisliyə sevgiylə, şəfqətlə cavab veriləcək, Allahın əmridir. Yaxşılıqla cavab veriləcək. Bir pis söz söyləyir, o da onun ciyərinə oturtdurur. O da ona bir şey söyləyir, bu dəfə sillə-yumruq bir-birlərinə girirlər. Halbuki, pis bir sözə gözəl cavab versən, şəxsə müsbət təsir  edər. Bir daha gözəl cavab versən, yenə müsbət; üçüncüdə bir fövqəladəlik vardır. “Mən də gözəl əxlaqlı olum, mən də gözəl davranım” deyər, təəccübləndirmək lazımdır. “Və de ki: “Rəbbim, şeytanın vəsvəsələrindən Sənə sığınaram.” Şeytan insana vəsvəsə verə bilər, Allaha sığınacaqlar. Dərhal özünü qapdırmağa ehtiyac yoxdur. Don-köynək küçəyə atılıb rüsvaylıq çıxarırlar, döyüşürlər. Allaha sığınıb, gözəl, mehriban bir rəftar göstərmələri lazımdır.

 

Adnan Oktarın Kaçkar Tv-dəki canlı reportajı (28 dekabr 2010)

 

Adnan Oktar: Fussilət surəsi, 36-cı ayə, şeytandan Allaha sığınaram; “Əgər sənə şeytandan vəsvəsə gələcək olsa,” yəni şeytanın adamlarından, şeytana uyanlardan, şeytanın əmrində olanlardan, şeytana gizli və ya açıq xidmət edənlərdən, iblisat və iblisundan; cahil insanlar internetdə, radioda, televiziyada hər hansı bir yerdə vəsvəsə etsə; müsəlmanların arasını vurmaq, müsəlmanların Türk-İslam Birliyi düşüncələrini ortadan qaldırmağa çalışsalar, İslam Birliyini ortadan qaldırmağa çalışsalar; sevgini, sülhü, qardaşlığı, məhəbbəti qırmağa qalxsalar, müsəlmanları başı açıq, başı bağlı deyə fitnəyə salıb bir-birinə qırdırmağa qalxsalar, şiə-sünni ayrı-seçkiliyi edib bir-birini qırdırmağa çalışsalar, yəni “şeytandan vəsvəsə gələcək olsa,” “dərhal Allaha sığın. Çünki O, eşidəndir, biləndir.” İnşaAllah.