Əraf surəsi 181-184

Hörmətli Adnan Oktarın 15 fevral 2013-cü ildəki söhbətindən Əraf surəsi ilə bağlı izahlar.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınaram. Allah Əraf surəsində, 181-Yaratdıqlamızdan haqqa yönəldib-aparan” təbliğ edən haqqa, Allaha yönəldib çatdıran “və onunla ədaləti edən (tətbiq edən) bir ümmət vardır.” Bir əbcədi var; 1987, mənalıdır. 181, 81-ə baxacaq olsaq, o da çox mənalı. Bu açıq-aydın hz. Mehdi (ə.s)-ı izah edir. “Yaratdıqlarımızdan haqqa yönəldib-aparan” təbliğ edən dünya səviyyəsində “və onunla ədaləti təmin edən” hz. Mehdi (ə.s)-ın ədaləti məşhur onsuz da. Hz. Mehdi (ə.s)-ın ən aşkar xüsusiyyəti ədalətidir, “bir ümmət vardır.” Birlik vardır. Hz. Mehdi (ə.s) və tələbələri inşaAllah, 1987.

182-“Ayələrimizi yalanlayanları isə,” yəni darvinizmi-materializmi müdafiə edən, ateizmi müdafiə edənlər isə”onları bilməyəcəkləri bir istiqamətdən” hz. Mehdi (ə.s)-ı haradan bilsinlər? Hz. İsa Məsih (ə.s)-ı haradan bilsinlər? “dərəcə-dərəcə (günahları yüklədib əzaba) yaxınlaşdıracağıq.” Mehdiyyət onlara qarşı mübarizə edəcək, Mehdiyyət mübarizə etdikcə, günahları artmış olur onların. Çünki mehdiyyəti bildikləri halda, İslam Birliyini bildikləri halda, hz. İsa Məsih (ə.s)-ı izahatlarını gördükləri halda, Quran həqiqətlərini bildikləri halda tərs rəftar etdikləri üçün, günahları qat-qat artacaq.

Allah deyir ki, 183-cü ayə, şeytandan Allaha sığınaram; “Onlara bir müddət tanıyıram.” Nə qədər?Bəlkə 2020-ci ilə qədər. “Onlara bir müddət tanıyıram” deyir Allah. “Heç şübhəsiz Mənim nizamım (cəzalandırmam)” mənim qurduğum sistem mənim qurduğum… ardı...