Hörmətli Adnan Oktarın 15 fevral 2013-cü ildəki söhbətindən Əraf surəsi ilə bağlı izahlar.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınaram. Allah Əraf surəsində, 181-Yaratdıqlamızdan haqqa yönəldib-aparan” təbliğ edən haqqa, Allaha yönəldib çatdıran “və onunla ədaləti edən (tətbiq edən) bir ümmət vardır.” Bir əbcədi var; 1987, mənalıdır. 181, 81-ə baxacaq olsaq, o da çox mənalı. Bu açıq-aydın hz. Mehdi (ə.s)-ı izah edir. “Yaratdıqlarımızdan haqqa yönəldib-aparan” təbliğ edən dünya səviyyəsində “və onunla ədaləti təmin edən” hz. Mehdi (ə.s)-ın ədaləti məşhur onsuz da. Hz. Mehdi (ə.s)-ın ən aşkar xüsusiyyəti ədalətidir, “bir ümmət vardır.” Birlik vardır. Hz. Mehdi (ə.s) və tələbələri inşaAllah, 1987.

182-“Ayələrimizi yalanlayanları isə,” yəni darvinizmi-materializmi müdafiə edən, ateizmi müdafiə edənlər isə”onları bilməyəcəkləri bir istiqamətdən” hz. Mehdi (ə.s)-ı haradan bilsinlər? Hz. İsa Məsih (ə.s)-ı haradan bilsinlər? “dərəcə-dərəcə (günahları yüklədib əzaba) yaxınlaşdıracağıq.” Mehdiyyət onlara qarşı mübarizə edəcək, Mehdiyyət mübarizə etdikcə, günahları artmış olur onların. Çünki mehdiyyəti bildikləri halda, İslam Birliyini bildikləri halda, hz. İsa Məsih (ə.s)-ı izahatlarını gördükləri halda, Quran həqiqətlərini bildikləri halda tərs rəftar etdikləri üçün, günahları qat-qat artacaq.

Allah deyir ki, 183-cü ayə, şeytandan Allaha sığınaram; “Onlara bir müddət tanıyıram.” Nə qədər?Bəlkə 2020-ci ilə qədər. “Onlara bir müddət tanıyıram” deyir Allah. “Heç şübhəsiz Mənim nizamım (cəzalandırmam)” mənim qurduğum sistem mənim qurduğum plan mehdiyyət planı, hz. İsa Məsih (ə.s) planı, İslam Birliyinin meydana gəlməsi, dünya hakimiyyəti planı “sapsağlamdır” deyir Allah. Nə deyir Zülqərneyn hekayəsində; “Sapsağlam bir iqtidarla məskun etmişdik” deyir. Ayədə nə deyir; “Sapsağlam” deyir.

184-“Sahiblərində” hz. Mehdi (ə.s)-ın bir xüsusiyyəti nədir? Sahibi-zaman, “dəlilikdən heç bir şey olmadığını düşünmürlərmi?” Bir çox xurafatçı dəstəsi, hz. Mehdi (ə.s)-a nə deyəcək? ‘Dəli, ağıl xəstəsi’ deyəcək. Bütün peyğəmbərlərə deyilmişdir çünki. “Sahiblərində” sahibi-zamanda yəni, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-də və dolayısıyla onun davamı olan onun övladlarında və xüsusilə hz. Mehdi (ə.s)-da, “dəlilikdən heç bir şey olmadığını düşünmürlərmi?  O, açıq-aşkar bir xəbərdaredicidən başqası deyil.” Yalnız mehdilik vəzifəsini edən bir insandır, inşaAllah.

Ramadan-2013-Al-Quran-HD-Wallpaper