Əraf surəsi 137

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-DƏKİ CANLI MÜSAHİBƏSİ (15 DEKABR 2010)

ADNAN OKTAR: “Zəif görünən o tayfanı (İsrail oğullarını) yer üzünün daim xeyir-bərəkət verdiyiniz şərq tərəflərinə varis etdik.” Diqqət edin, “zəif görünən tayfanı”-deyilir, bu, nə deməkdir? Yəni təhqirə məruz qalan, təzyiqə məruz qalan, böhtan atılan, maneə törədilən, döyülən, söyülən, həbs edilən və s. “Zəif görünən.” Necə zəif görünür? İqtisadi böhran yaradır, ticarət edilmir, təcrid edilir və beləcə “zəif görünən” deyir. “Zəif görünənləri varis etdik.” Burada nəzərdə tutulan Mehdi (ə.s) və tələbələridir, inşaAllah, və İsa Məsih (ə.s) və tələbələridir. “Səbir etdiklərinə görə Rəbbinin İsrail oğulları barəsindəki gözəl Sözü yerinə yetdi.” Deməli, səbir etmək lazımdır. Bu əsrin İsrail oğulları da Mehdi (ə.s) və tələbələridir. Bu əsrin Bən-i İsraili (İsrail oğulları) budur.

 

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-DƏKİ CANLI MÜSAHİBƏSİ (15 DEKABR 2010)

ADNAN OKTAR: “Biz Firon və onun xalqının qurduqlarını və tikib ucaltdıqlarını darmadağın etdik. Yəni, Firon dəccaliyyəti və qövmünün etdikləri, etdikləri zülmü, təzyiqi, darvinist-materialist düşüncəni, inancları-“və ucaltdıqlarını darmadağın etdi. Məsələn tuğyanı, dəlaləti, ağrı-acını, insanlara təzyiq etməyi artırırdılar. Terroru və şiddəti, hər cür pis davranışları artırırlar. “Ucaltdıqlarını darmadağın etdik.”-deyir Allah. İkinci mənası da yüksəldib şeytanla əlaqə qurmaq üçün tikdikləri o daşlar, ucu piramida şəklində daşlardır. Hz. Süleyman (ə.s)-ın möhüründə də o piramidanın tərsi bir piramida vardır, tərs üçbucaq. Bir dik üçbucaq var, bir də tərs üçbucaq var. Bu şeytanı təsirsiz hala gətirmək üçün istifadə edilən vəsilələrdən biridir. Şeytana qarşı istifadə edilən vəsilələrdən biridir, bu altı bucaqlı ulduz. Hz. Süleyman (ə.s)-ın da möhürüdür bu. Şeytanı təsirsiz etmək üçün istifadə edilir. Bunun təfərrüatları var, amma mən yalnız bu qədər hissəsini deyirəm.

 

Əraf surəsi, 137-ci ayənin təfsiri

ADNAN OKTAR: ” Musa ilə olan zəif qövmü isə yer üzünün xeyir-bərəkət verdiyimiz şərq və qərb bölgələrinə varislər təyin etdik.” Bax ‘xor qılınıb’, xor qılmaq nə deməkdir? Təhqirə düçar olan, təzyiqə məruz qalan, böhtana məruz qalan, maneə törədilən, böhtanlar atılan nəfəs almağa qoymayan, döyülən, söyülən, həbs edilən. ” zəif qövmü.” Necə zəif olan? İqtisadi enbarqo tətbiq edir, ticarət etmir, təcrid edilir, “və beləcə zəif qövmü ” deyir. “Xor qılınıb zəif buraxılanları varislər təyin etdik.” Burada nəzərdə tutulan kimdir? Mehdi (ə.s) və tələbələridir inşaAllah. Birdə İsa Məsih (ə.s) və tələbələri. ” Səbir etdiklərinə görə Rəbbinin İsrail oğulları barəsindəki gözəl Sözü yerinə yetdi.” Deməli səbir edilməlidir. Bu əsrin İsrail oğulları da Mehdi (ə.s) və tələbələridir. Bu əsrin Bəni İsraili budur. ” Biz Firon və onun xalqının qurduqlarını və tikib ucaltdıqlarını darmadağın etdik.” Firon; dəccaliyyəti və qövmünün etdiklərini, yəni etdikləri zülm, təzyiq, Darvinist, materialist düşüncə və inancları, “və tikib ucaltdıqlarını.” Məsələn tuğyanı və dəlaləti yüksəldirlər, ağrını, insanın üzərinə təzyiqi yüksəldirlər. Terroru və şiddəti yüksəldirlər, hər cür pisliyi yüksəldirlər. “Ucaltdıqlarını (iqtidarlarını, saraylarını) darmadağın etdik.” İkinci mənası da bu; ‘ucaldıb’ şeytanla əlaqə qurmaq üçün tikdikləri o daşlar, ucu pramit şəklində daş. Hz. Süleyman (ə.s)- ın möhüründə də o piramidanın… ardı...