ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-DƏKİ CANLI MÜSAHİBƏSİ (15 DEKABR 2010)

ADNAN OKTAR: “Zəif görünən o tayfanı (İsrail oğullarını) yer üzünün daim xeyir-bərəkət verdiyiniz şərq tərəflərinə varis etdik.” Diqqət edin, “zəif görünən tayfanı”-deyilir, bu, nə deməkdir? Yəni təhqirə məruz qalan, təzyiqə məruz qalan, böhtan atılan, maneə törədilən, döyülən, söyülən, həbs edilən və s. “Zəif görünən.” Necə zəif görünür? İqtisadi böhran yaradır, ticarət edilmir, təcrid edilir və beləcə “zəif görünən” deyir. “Zəif görünənləri varis etdik.” Burada nəzərdə tutulan Mehdi (ə.s) və tələbələridir, inşaAllah, və İsa Məsih (ə.s) və tələbələridir. “Səbir etdiklərinə görə Rəbbinin İsrail oğulları barəsindəki gözəl Sözü yerinə yetdi.” Deməli, səbir etmək lazımdır. Bu əsrin İsrail oğulları da Mehdi (ə.s) və tələbələridir. Bu əsrin Bən-i İsraili (İsrail oğulları) budur.