Əraf surəsi 128-130

Əraf surəsi, 128-130-cu ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Əraf surəsi, 128-ci ayə. Şeytandan Allaha sığınıram, ” Musa öz qövmünə dedi: “Allahdan kömək diləyin və səbir edin.” Müsəlman davamlı Allahdan kömək istəyəcək. Hər kömək diləməsi savabdır, ibadətdir, qəlbini açar, xeyli gözəl bir ibadət. “və səbir edin.” Yaxşı əxlaqda səbir etmək, təbliğdə səbir etmək, dostluqda səbir etmək. Məsələn Müsəlmanların bir-birlərini sevməsi Allahın bir əmri və sevər. Amma ildə bir dəfə görüşürsə adam, bu normal bir hərəkət deyil. Bu səmimi sevgi deyil. Əgər sevirsə; səhabələr nə edirdi? Həmişə görüşürdülər, həmişə bir-birlərini sevirdilər. Səhabə sevgisini əgər nümunə götürürlərsə Müsəlmanlar, bir-birlərinə düşkün olması və bir-birləri ilə görüşməlidirlər. Çox nadir görüşmək istəyirsə, görüşmək istəmirsə, Allah ürəyindəki sevgini almış deməkdir.

Bu nə deməkdir? İman zəifliyi və ağıl zəifliyi deməkdir, bunun izahı yoxdur. Baxsınlar bir Müsəlmana, əgər müsəlman qardaşlarına qarşı içində bir sevgi yoxsa, onlarla söhbətdən narahat olursa, onlara yaxın olmaqdan narahat olursa, imanı xəstədir. Bu səbəbdən dediklərində səmimi deyil, izah etdikləri da səmimi deyil. Həm Risaləi Nura dəvət edəcəksən, həm Qurana dəvət edəcəksən, həm Rəsulullah (s.ə.v) -in həyatına dəvət edəcəksən amma Müsəlmanları sevməyəcəksən. O zaman başında sən Firavuni bir din yaratmısan. Firavunlaşmış beynin, özün yeni bir din anlayışı çıxartmısan. Din elə kompleks deyil.

Din, sevgi, mərhəmət, şəfqət… ardı...