Əraf surəsi, 128-130-cu ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Əraf surəsi, 128-ci ayə. Şeytandan Allaha sığınıram, ” Musa öz qövmünə dedi: “Allahdan kömək diləyin və səbir edin.” Müsəlman davamlı Allahdan kömək istəyəcək. Hər kömək diləməsi savabdır, ibadətdir, qəlbini açar, xeyli gözəl bir ibadət. “və səbir edin.” Yaxşı əxlaqda səbir etmək, təbliğdə səbir etmək, dostluqda səbir etmək. Məsələn Müsəlmanların bir-birlərini sevməsi Allahın bir əmri və sevər. Amma ildə bir dəfə görüşürsə adam, bu normal bir hərəkət deyil. Bu səmimi sevgi deyil. Əgər sevirsə; səhabələr nə edirdi? Həmişə görüşürdülər, həmişə bir-birlərini sevirdilər. Səhabə sevgisini əgər nümunə götürürlərsə Müsəlmanlar, bir-birlərinə düşkün olması və bir-birləri ilə görüşməlidirlər. Çox nadir görüşmək istəyirsə, görüşmək istəmirsə, Allah ürəyindəki sevgini almış deməkdir.

Bu nə deməkdir? İman zəifliyi və ağıl zəifliyi deməkdir, bunun izahı yoxdur. Baxsınlar bir Müsəlmana, əgər müsəlman qardaşlarına qarşı içində bir sevgi yoxsa, onlarla söhbətdən narahat olursa, onlara yaxın olmaqdan narahat olursa, imanı xəstədir. Bu səbəbdən dediklərində səmimi deyil, izah etdikləri da səmimi deyil. Həm Risaləi Nura dəvət edəcəksən, həm Qurana dəvət edəcəksən, həm Rəsulullah (s.ə.v) -in həyatına dəvət edəcəksən amma Müsəlmanları sevməyəcəksən. O zaman başında sən Firavuni bir din yaratmısan. Firavunlaşmış beynin, özün yeni bir din anlayışı çıxartmısan. Din elə kompleks deyil.

Din, sevgi, mərhəmət, şəfqət və dostluqdur. Bunu sən yaşaya bilmirsən, bu dostluğu bu sevgini yaşaya bilmirsən, ürəyində, başında ciddi bir problem var deməkdir, xəstəsən deməkdir. “Şübhəsiz ki, yer üzü Allahındır.” Amerikanın, Rusiyanın filan deyil dünya, Allahın. “O, qullarından istədiyini onun varisləri təyin edir.” Kimi istəsə, məsələn, istəsə hz. Mehdi (ə.s)- a, istərsə hz. İsa (ə.s)-a, ikisi birlikdə. ” Gözəl aqibət müttəqilərindir.Kim üçünmüş? Hər hansı bir insan üçün deyil, müttəqi yəni səmimi, candan, həqiqi müsəlmanlar üçün. “Onlar dedilər:“Sən bizə peyğəmbər gəlməzdən əvvəl də, sənin gəlişindən sonra da bizə əziyyət verildi.”Hz. Musa (ə.s)-a, “Sən bizə peyğəmbər gəlməzdən əvvəl də, sənin gəlişindən sonra da bizə əziyyət verildi.”deyirlər.

“Musa dedi: “Ola bilsin ki, Rəbbiniz düşməninizi məhv edib sizi yer üzünün varisləri təyin etsin, sonra da necə hərəkət edəcəyinizə baxsın. “ dedi. İndi daha gəlmədən əvvəl müşrik yenə normal bir haldaydı, onun üçün bəlasını tapırdı. Hz. Musa (ə.s) gəldikdən sonra nə etdin? Getdin qızıl buzova boyun əydin, yenə sapqınlıq etdin. Getdin Samirinin arxasından, yenə sapqınlıq etdin, Allah da bəlanı verdi, niyə təəccüblənirsən? Onu hz. Musa (ə.s)-a verir. Halbuki etdiyin əxlaqsızlıqdan ötrü Allah bəlanı verir. Amma Musa (ə.s) nə deyir? ” Ola bilsin ki, Rəbbiniz düşməninizi məhv edib “ Dəccaliyyəti, Firavuniyyəti, iblisi və iblisat ordularını ortadan qaldıracaq.

Cənabı Allah, sizi yer üzünün varisləri təyin etsin, idarəçilər edəcək deyir. ” sonra da necə hərəkət edəcəyinizə baxsın. dedi. “Çünki Allah hakim edər, hakim etdikdən sonra da dürüst və gözəl əxlaqlı olmaq lazımdır. İqtidara keçdikdən sonra sapmaq, azğınlaşmaq çox anormal bir hərəkətdir. Həmişə gözəl əxlaqda səbir göstərilməlidir. “Biz Firon xalqını quraqlıq illərinə və məhsul qıtlığına məruz qoyduq ki, bəlkə düşünüb ibrət alsınlar.” Allah, İqtisadi böhran meydana gətirdik, deyir. Deməli iqtisadi böhran bəzən Allahın tətbiq etdiyi bir qanun. Nə üçün etdiyini də söyləyir Allah? “Bəlkə düşünüb ibrət alarlar” deyə. Məsələn Mehdi (ə.s) gəldiyində də dəccaliyyətə Allah nə edir? İqtisadi böhran tətbiq edir və dayandıra bilmirlər, səbəbini bilmirlər. İqtisadi böhran möcüzədir. Çox gözəl iqtisadiyyat gedərkən, birdən böhran meydana gəlir, texniki səbəbi tapılmır. Dövr dövr Allah meydana gətirir.

images (5)