Əraf surəsi 105-129

Əraf surəsi, 105-129-cu ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram, Əraf surəsi, 105- ci ayə. “Mənim borcumdur ki, Allah barəsində yalnız həqiqəti deyim. ” Müsəlman dürüst olacaq, həqiqəti söyləyəcək, səmimi olacaq. “Mən Rəbbinizdən sizə açıq-aydın dəlillər gətirmişəm. Elə isə İsrail oğullarını mənimlə göndər”. “ Bax,” Mən Rəbbinizdən sizə açıq-aydın dəlillər gətirmişəm.” Nə? Tövrat, Tövrat-Şərif. “Elə isə İsrail oğullarını mənimlə göndər. “ Musa (ə.s)- ın Firondan istədiyi yalnız budur. “Elə isə İsrail oğullarını mənimlə göndər. deyir. “Mənim dövlətdə, sənin hökumətinlə bir işim yoxdur” deyir.

“Mənim sizdən bir tələbim yoxdur ” deyir. “Yalnız bu məzlum insanları, bu məzlum Müsəlmanları burax, biz buradan gedək” deyir. Firon əsəbləşir, öz-özünə vəsvəsə edir. Bundan əvvəl də söyləmişdim vəsvəsə etməsinin səbəbi Tövratda çox əhatəli olaraq Mehdi (ə.s)- ın dünyaya hakim olacağını açıqlaması. Onu oxuduğu üçün Firon bir Mehdilik iddiası olacaq və dünya hakimi olmaq üçün onun dövlətinə də hücum edəcəklər və oralara hakim olacaqlar zənn edir. Halbuki onsuz da o vəhylə oradan getmək istəyir, orada dayanmaq istəmir. O məmləkətdən çıxacaq onsuz da. Fironun istədiyi o deyilmi onsuz da? Müsəlmanlardan ayrı olmaq istəyir, onsuz da “gedəcəyik biz” deyir. Ona icazə vermir adam. “Firon dedi: “Əgər möcüzə gətirmisənsə və doğru danışanlardansansa, onu göstər!””

Yəni,… ardı...