Əraf surəsi, 105-129-cu ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram, Əraf surəsi, 105- ci ayə. “Mənim borcumdur ki, Allah barəsində yalnız həqiqəti deyim. ” Müsəlman dürüst olacaq, həqiqəti söyləyəcək, səmimi olacaq. “Mən Rəbbinizdən sizə açıq-aydın dəlillər gətirmişəm. Elə isə İsrail oğullarını mənimlə göndər”. “ Bax,” Mən Rəbbinizdən sizə açıq-aydın dəlillər gətirmişəm.” Nə? Tövrat, Tövrat-Şərif. “Elə isə İsrail oğullarını mənimlə göndər. “ Musa (ə.s)- ın Firondan istədiyi yalnız budur. “Elə isə İsrail oğullarını mənimlə göndər. deyir. “Mənim dövlətdə, sənin hökumətinlə bir işim yoxdur” deyir.

“Mənim sizdən bir tələbim yoxdur ” deyir. “Yalnız bu məzlum insanları, bu məzlum Müsəlmanları burax, biz buradan gedək” deyir. Firon əsəbləşir, öz-özünə vəsvəsə edir. Bundan əvvəl də söyləmişdim vəsvəsə etməsinin səbəbi Tövratda çox əhatəli olaraq Mehdi (ə.s)- ın dünyaya hakim olacağını açıqlaması. Onu oxuduğu üçün Firon bir Mehdilik iddiası olacaq və dünya hakimi olmaq üçün onun dövlətinə də hücum edəcəklər və oralara hakim olacaqlar zənn edir. Halbuki onsuz da o vəhylə oradan getmək istəyir, orada dayanmaq istəmir. O məmləkətdən çıxacaq onsuz da. Fironun istədiyi o deyilmi onsuz da? Müsəlmanlardan ayrı olmaq istəyir, onsuz da “gedəcəyik biz” deyir. Ona icazə vermir adam. “Firon dedi: “Əgər möcüzə gətirmisənsə və doğru danışanlardansansa, onu göstər!””

Yəni, “bir sənəd, dəlil gətirmisənsə, doğru danışanlardansansa, bu vəziyyətdə onu gətir. “Musa əsasını yerə atdı və o, dərhal açıq-aşkar bir ilan oldu. Əlini qoynundan çıxartdı və o, baxanlar üçün ağappaq parlaq bir əl oldu.” deyir. Belə sağ əlini ürəyinin üzərinə doğru qoyur hz. Musa (ə.s), çıxaranda dümağ əli görünür. “Firon qövmünün əyanları dedilər: Həqiqətən, bu, bilikli bir sehrbazdır.” Baxın elm adamıdır, onu əvvəlcə vurğulayır, “elm adamı” deyir, “elmli.” Amma “sehrbazdır” deyirlər. Çünki bu an dünyada materialist-darvinist düşüncəni izah edərkən elmlə deyil də elmlə cadu qarışdırılaraq əldə edilir. Cadu nədir, bilirsinizmi? Bol təkrar, razı salma və təlqin qabiliyyətinin inkişafıyla əldə edilir cadu.

Bədiüzzaman onsuz da bu cadunu açıqlayır, “dəccalın cadu xüsusiyyəti vardır” deyir. Onu da belə açıqlayır; “razı salma və təlqin qabiliyyəti inkişaf etdikcə, təvəssül etdikcə bu taun da təvəssül edər, inkişaf edər” deyir. Yəni tək şərhi bu, bu şəkildə. Razı salma və təlqin qabiliyyəti. Məsələn radiolarda həmişə eyni şeyi söyləmək, televiziyalarda həmişə eyni şeyi söyləmək, ona aid dəlillər təqdim etmək. Məsələn deyirlər ki, bir həftə keçir, ” fosillərlə əlaqədar yeni ara keçid forması tapıldı”. Adam tam onu ​​başında cəmləşdirərkən, birini daha deyirlər. “İndi bir dənə daha ara fosil tapıldı.” Bax, “bir zülalın təsadüfən meydana gələcəyinə dair bir elmi dəlil tapıldı.” Hamısı yalan amma cadu təsiri edir. Onlar bir, iki, üç, on deyərkən ən cahil insan belə bir də baxır ki Darvinist olmuş. Xəbəri belə yoxdur. İnanır Darvinizmə.

Məsələn Nikaraquaya gedirsən, yaxud Konqoya gedirsən, adam zənci, Konqolu; “necə yaradıldı insanlar?” deyirsən, “təkamüllə yaradıldı” deyir. Dünyanın harasına gedirsiz gedin, baxın soruşun. “Hardan bilirsən bunu?” deyirsən, ya Konqo radiosundan eşitmişdir, ya Konqoda qəzetlərdə, jurnallarda filan bir neçə yazı oxumuşdur, mövzu bitir. O razı salma qabiliyyətinə, təlqin qabiliyyətinə Bədiüzzaman “bu taun belə inkişaf edər” deyir. Bunun qarşısını almaqçün də həmişə açıqlanmalıdır. “Bu həqiqətən çox bilikli bir sehrbazdır.” “Bilikli bir sehrbazdır!” deyirlər. “Sizi yurdunuzdan çıxartmaq istəyir.

Bu vəziyyətdə nə buyurursunuz? “Deyir. Halbuki bax, torpaqlardan onsuz da özü getmək istəyir. Nə deyir burada? “Artıq İsrail oğullarını mənimlə göndər”. Yəni Firona. “Sən qövmünü al, yığış get” demir ki. “Mən gedəcəyəm” deyir və açıqca da söyləyir. Amma onlar nə deyir? “O sizi yurdunuzdan çıxartmaq istəyir. Elə isə təklifiniz nədir?” Yəni “bütün Misirə, bütün bölgəyə hakim olmaq istəyir “deyir. Səbəbi o dövrdə Fironun kəşfiyyatı, o dövrün dövlət kəşfiyyatı təbii ki Tövratı incəliyirlər, Tövrat haqqında məlumatları var. Tövratda çox əhatəli olaraq dünya hakimiyyətindən, Mehdi (ə.s) dövründən bəhs edilir. Lakin o avam, o zamanda öz dövründə olacağını zənn edib. Allahualəm çaxnaşma olur.

 

Altuğ Berker: Zəburda da var.

 

ADNAN OKTAR: Zəburda da var çünki. Zəburda da var. Onu öz ölkəsinə istiqamətli olacaq zənn edir, dünyaya istiqamətli olacağını zənn edir. “Onlar dedilər: “Onu və qardaşını gözlət və şəhərlərə sehrbazları toplayan adamlar göndər ki,” “Saxla” demək, nəzarətə almaqdır. Çünki “mən gedəcəyəm” deyə bilmir. “Sən otur, gözlə” deyirlər. O nəzarətə alma, həbs olunmuş yəni. “şəhərlərə sehrbazları toplayan adamlar göndər ki,” Bir şəhərə deyil bax, bir çox şəhərə. Firon deməli mövzunu çox əhəmiyyətli görmüş.

Böyük bir çaxnaşma meydana gətirmiş. Hz. Musa (ə.s)-ın fikirləri, izah etdiyi inanc və iman əsasları, yaradılış düşüncəsi, onun təkamül düşüncəsini parçalaması dövləti dərindən sarsıltmış. Çünki Misirdə o qədər çox şəhər var ki. Bax, şəhərlərin hamısına toplayanlar göndərir. Onların hamısına xüsusi araba çıxır, adam çıxır. kilometrlərcə, bəlkə əlli kilometr, yüz kilometr yol gedirlər. O şəhərlərdən bütün alimlər, cadugərlər bir araya gətirir. İndi edilir ha, konfranslar edilir, simpoziumlar edilir, elə bir şey etməyə hazırlanırlar. “bilikli sehrbazların hamısını sənin yanına gətirsinlər.” Çünki bir qismi deyil, nə qədər bilikli varsa, cadugər demir baxın, “bilikli” elm adamı. O dövrdə elm adamı olan lakin cadugər idi.

İnsanları razı salma və təlqinlə düşüncəyə ötürən, elmi sehrin bir vasitəsi olaraq istifadə edən adam. “Sehrbazlar Fironun yanına gəlib dedilər: “Əgər qalib gəlsək, doğrudanmı bizim üçün mükafat olacaq?”” dedilər. Allah rizası olmadığı üçün küfrdə mütləq mənfəət vardır. Biri bir mənfəət əldə edəcəyi vaxt, ya pul qarşılığı, ya da rüşvət, belə bir şeydir. “Firon dedi: “Bəli, siz mənə yaxın adamlardan olacaqsınız”.” Deməli Firon xeyli çaxnaşmaya düşmüş. Etdiyi hərəkət çaxnaşmasını göstərir, bütün şəhərlərə adamlar göndərməsi. “Ən yaxın (larım) olanlardan” nə demək? “Saraya alacağam sizi” deyir. Fironun sarayına və “sizi yanımda tutacağam” deyir. Nəhəng bir hadisədən, dövlətin yıxılmasından narahatdır.

“Sehrbazlar dedilər: “Ey Musa! Ya sən əsanı birinci at, ya da biz əlimizdəkiləri ataq!”” Onlar dedilər: “Sehrbazlar dedilər: “Ey Musa! Ya sən əsanı birinci at, ya da biz əlimizdəkiləri ataq!”” “Musa dedi: “Siz əvvəl atın!” Baxın, bu nə deməkdir? Əvvəl dəccaliyyət ortaya çıxmalıdır, əvvəl süfyaniyyət ortaya çıxmalıdır. Əvvəl küfr hücum etməlidir, əvvəl gecə olmalıdır. “Onlar əllərindəkiləri atdıqda, insanların gözlərini sehrləyib” yəni insanlara elə görünür, “canlarına qorxu saldılar və böyük bir sehr göstərdilər.” Mənim gördüyüm kütləvi hipnozu meydana gətirmişlər. Çünki bax, gör onları dəhşətə salacaq, əsaslı bir nümayiş edilmiş. Çox sarsıdıcı bir hadisə olmuş və böyük bir sehr göstərdilər. Yəni bütün o iplər hamısı oynamağa başlamış orada. Allahualəm, mənim anladığım. Xalqı oradakı insanları hipnoza salmışlar. Ayaq üstə, kütləvi hipnoz olmuş.

“Biz Musaya: “Əsanı yerə at!” – deyə vəhy etdik.” Yəni o anda, Allah ona vəhy edir. “Əsanı yerə at!”deyə. ” Elə bu an əsa ilana çevrilib onların düzəltdikləri şeyləri uddu.” Normalda hipnoz qalxmamalıdır. Yəni hipnoz davam etməlidir. Oradakı o iplər, o odunların dayanması lazımdır və onların inancına görə hipnozun da davam etməsi lazımdır. Baxın hipnoz üçün istifadə odunlar, taxtalar, hamısını ilan udur. Bu çox qeyri-adi bir hadisə. “Artıq haqq üzə çıxdı, onların etdikləri isə batil oldu.” Yəni bütün etdikləri etibarsız olur. Amma bir adam, iki adam deyil. “Sehrbazlar orada məğlub oldular və rüsvay olaraq geri döndülər.” Biz də proqrama çıxdıq Habertürk tv-də, darvinistləri yerlə bir etdik. Nə oldular? Orada məğlub oldular. ” və rüsvay olaraq geri döndülər.” deyir.

Onlar da alçaldılar, geri döndülər. Və hətta yanımıza da gələ bilmədilər, bilirsiniz. Onları başqa bir otaqda tutdular. Cənabı Allah ” Sehrbazlar səcdəyə qapandılar.” deyir. İman edirlər. “Aləmlərin Rəbbinə iman gətirdik!” dedilər. “Musa və Harunun Rəbbinə!” Yəni, “haqq kitabda açıqlanan şəkildə Allaha iman etdik.” Bax, Firon dedi: “Mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona iman gətirdiniz?” “Rəsmi ideologiya icazə vermədən, dövlət sizə izin vermədən, dövlətin inancının xaricində, dövlətin din anlayışının xaricində necə bir inancınız ola bilər”deyirlər. Yəni “rəsmi ideologiya əsasdır” deyirlər. “Şübhəsiz ki, bu, şəhərdə qurduğunuz bir hiylədir ki, əhalisini oradan çıxarasınız.”

Küfrdə müdhiş bir şübhə vardır, xalqa əsla etibar etməzlər. Yəni küfrə söykənən dövlətlərdə xalq həmişə alçaq görülər və həmişə dövləti yıxacaq potensial təhlükə, qiyam qaldıracaq, pislik edəcək, rüsvayçılıq çıxaracaq, qan tökəcək, qurulmuş nizamı yıxacaq bir sistem olaraq görərlər. Həmişə belə, tarixdə həmişə belə olmuşdur. Xalq həmişə alçalmışdır, küfr sistemlərdə idarəçilər də həmişə təpədən baxmışlar. Xalq həmişə potensial günahkar olaraq görülmüşdür hər zaman. Ona görə də həmişə təpələrindən silahlı güc əksik olmamışdır. Orada da deyirlər; “Şübhəsiz ki, bu, şəhərdə qurduğunuz bir hiylədir ki, əhalisini oradan çıxarasınız.”

Şübhəçi dövlət quruluşu. “Bir tələ qurdunuz, hazırlıq etdiniz” deyir. Ortada bir şey yoxdur. Küfr dövlət paranoyaktır, həmişə şübhə edər. Məsələn bir yerə yığışıb, “dövlətimi yıxacaqsınız?” Bir şey edirsiniz, “sistemimi ortadan qaldırmağa çalışdınız?” “Rəsmi ideologiyanın inancına niyə iman gətirmirsiniz? Buna inanacaqsınız “deyər və tək bir inanc olar. Xalq da məcbur olaraq, bir qismi qoyun kimi o sistemin içinə girir və qəbul edərlər. Başqa, sərbəst, azad iradəsiylə bir inanc inkişaf etdirə bilməz. Tək bir inanc olar. “Tezliklə biləcəksiniz. Əllərinizi və ayaqlarınızı çarpaz kəsəcək, sonra da hamınızı çarmıxa çəkəcəyəm.”

Yəni dəhşət, şiddət və terror bu tərz dövlətlərin xüsusiyyətidir. Klassik faşist dövlət, görülür. Yəni faşist rəhbərlik. Qan tökmək, qanla və edamla qorxutmaq. Belə fikrə açıq deyil. Əgər səmimisənsə danış fikrini. Azad olmalıdır. Bax, demokratiya yoxdur, fikir azadlığı yoxdur, insan hüquqları yoxdur, inanc azadlığı da yoxdur. Hamısı rəfə qalxmış. Onlar da deyirlər ki; Onlar dedilər: “Şübhəsiz ki, biz Rəbbimizə qayıdacağıq. Mükəmməl bir iman inkişaf etmiş. Yəni normalda belə qorxuda, belə bir təhdiddə asan- asan kimsə bunu söyləyə bilməz. Çox nadir insan söyləyə bilər. Sən sadəcə, Rəbbimizin möcüzələri bizə gəldikdə onlara iman gətirməyimizə görə bizdən intiqam alırsan.

Yalnız Allahın ayələrinə inandığımızdan ötəri bizdən intiqam alırsan deyirlər. Bax, o dövrdə Tövrata da tabe olmuşlar. Kitaba tabe olmuşlar. Deyirlər ki, “Rəbbimizin ayələrinə,” ayə də deyil, bax, “Rəbbimizin möcüzələri bizə gəldikdə onlara iman gətirməyimizə görə bizdən intiqam alırsan. Ey Rəbbimiz! Bizə çoxlu səbir ver və bizi müsəlman olaraq öldürÖlümə də hazırlayar. Bax, tam müsəlman üslubu. “Firon xalqının əyanları dedilər: Sən Musanı və onun qövmünü buraxırsan ki, yer üzündə fəsad törətsinlər, həm səni, həm də sənin məbudlarını bir kənara atsınlar Onlar da onu təhrik edirlər, ətrafındakılar. Burada gördüyümüz qədəriylə belə dövlətin içində, dərin dövlət quruluşu var.

Onlar da manyak və paranoid olduğu üçün, Fironun da paranoid və şizofreniyalı olduğunu bildiyi üçün, belə dəli dövlət anlayışını qızışdıran bir üslubları var. Bax, Firon xalqının əyanları dedilər: yəni dərin dövlət mənsubları, “dedilər:” “Sən Musanı və onun qövmünü buraxırsan ki, yer üzündə fəsad törətsinlər” nə fitnə-fəsadı çıxaracaqlar? Onsuz da getmək istəyirlər. Təxribatçılıq olarmı? Təxribatçılıq, içəridə qalsa, içəridə hakim olmaq istəsə tamam. Amma elə bir vəziyyət yoxdur. “Burax, gedək” deyirlər, başqa bir şey istəmirlər. “Səni və sənin tanrılarını atıb getmələri üçünmü (sərbəst) buraxacaqsan?”

Deməli, əsl dərdləri bax, vətəndaşını buraxmır da manyak dövlət. Adamlar canını qurtarmaq istəyir, “yox” deyir, “mən sizi tərk etməyəcəm.” Xaricə çıxış qadağası qoymuş. Xalqa xaricə çıxış qadağasını qoymuş. “Getməyəcəkləri” deyir. “Səni həm də sənin tanrılarını,” yəni sənin inancını, sənin ideologiyanı, rəsmi dövlət ideologiyasını, “tərk etmələri üçünmü (sərbəst) buraxacaqsan?” “Əgər buraxsan” deyir adamlar, “öz inanclarına görə bunlar müsəlman olar, rahat yaşayarlar” deyirlər. “Buraxma” deyir, “əz, üstlərinə çıx, həbs elə; azğınca və həyasızca zülm et və öz inancını onlara zorla qəbul etdir faşistçə qəbul etdir “deyirlər.”

Amma buraxma “deyir. Yəni onların azad, çöldə yaşamasını istəmir. Əziyyət etmək istəyir,” dayansınlar “deyir. Firon dedi: “Biz hökmən onların oğlan uşaqlarını öldürəcək,bax daha da manyaklıq. Faşist dövlətin, kommunist düşüncənin mərhəmətsizliyi. Burada həm faşist sistem var, həm kommunist sistem var. İkisi də var. Firon dedi: “Biz hökmən onların oğlan uşaqlarını öldürəcək,“. Yəni mükəmməl bir terror təşkil edəcəkləri aydın olur. qadınlarını isə sağ buraxacağıq.Qadınların işlərinə yarayacağını düşünürlər, onların oğlan uşaqlarını yox etmək istəyirlər. Şübhəsiz ki, onların üzərində sarsılmaz hökmranlığa malik olan bizik.” Yəni “qəhr edici bir üstünlüyə sahibik” deyirlər.

Hərbi gücünə güvənir, faşist gücünə. Bir ovuc müsəlman, məzlum insan, sənə nə desinlər ki? Musa (ə.s) deyir ki: Musa öz qövmünə dedi: “Allahdan kömək diləyin və səbir edin. Şübhəsiz ki, yer üzü Allahındır. O, qullarından istədiyini onun varisləri təyin edir. Əbcəd yenə Mehdiyyətin dövrünü verir, inşaAllah. Bax, “Həqiqət budur ki, ərz Allahındır;” Dünya Allahındır, “ona qullarından istədiyini onun varisi edər.” Burada Mehdiyyətə işarə var. Çünki Tövratda açıq- aşkar Mehdi (ə.s)-dan bəhs edir. Uzun, uzun bəhs edilir. Amma buradakı mübarəklərin elə bir tələbləri yoxdur. Yəni ərzə hakim olma şeyləri yoxdur.

“Biz yalnız getmək istəyirik” deyirlər orada. Onların təklifləri bu. Gözəl aqibət müttəqilərindir.dedi. Onlar dedilər: Onlar dedilər: “Sən bizə peyğəmbər gəlməzdən əvvəl də, sənin gəlişindən sonra da bizə əziyyət verildi“. Yəni hz. Musa (ə.s) bir Mehdi, gəlmədən əvvəl dəccaliyyət var, təbii ki əziyyətə uğrayar. Amma gəldiyində Mehdiyyət ilə dəccaliyyət təbii ki, bir qarşıdurmaya minir, təbii ki əziyyətə düçar olacaqsınız. Amma sonunda qurtuluşa çatacaqsan. Musa dedi: “Ola bilsin ki, Rəbbiniz düşməninizi məhv edib sizi yer üzünün varisləri təyin etsin,yəni bütün dünyaya hakim olacaqsınız. sonra da necə hərəkət edəcəyinizə baxsın. dedi. “Təbii ki, bu sözü hz. Musa (ə.s)-a o dövr üçün demir. Mehdi (ə.s) dövründəki hakimiyyət, Moşiyah dövründə olacaq bu.

 

Tövratda dünya hakimiyyəti Moşiyah dövründə olacağı ifadə edilir. Tövratda hz. Musa (ə.s)-a vəd edilən o mübarək torpaqlardır. Qüdsü də içinə alan, Cənub-Şərqi Anadoluya qədər də gələn, bir az Səudiyyə Ərəbistanına doğru gedən geniş bir sahə. Cənabı Allah bunu, bu torpağı Bəni İsrailə vəd etmişdir, bütün bu bölgəni Bəni İsrailə vəd etmişdir.

Bu əsrin Bəni İsraili Mehdiyyətdir. Yəni Moşiyah, Mehdi (ə.s)- dır. Kral Məsih, Mehdi (ə.s)- dır. Shiloh, Mehdi (ə.s)-dır. Bu səbəbdən o bölgəyə hakim olacaq da yenə Bəni İsrail, yəni Mehdi (ə.s) və tələbələridir. Bəni İsrail, yəni Mehdi (ə.s) və tələbələri hakim olduğunda, bütün müsəlmanlar rahat edəcək, Yəhudilər rahat edəcək, bütün xristianlar rahat edəcək. Ucsuz-bucaqsız bir azadlıq, ucsuz-bucaqsız bir rahatlıq, ucsuz-bucaqsız bərəkət, bolluq, gözəllik; sənət və elmdə belə ağlasığmaz bir böyümə, insanların təxmin təxəyyül edə bilməyəcəyi bir böyümə olacaq. Bu Tövratda, Zəburda və Quranda  Allahın vədidir. Hədislərdə də Peyğəmbərimiz (s.ə.v)- in vədidir.

images (5)