Ənkəbut surəsi 2

İnsanlar, elə güman edirlər ki…. (Ənkəbut surəsi, 2)

Bu ayədə Allah “iman etdim” deyən qullarını dünya həyatında imtahan edəcəyini bildirir. Allah insanlardan həqiqi və səmimi bir iman istəyir. Bu isə insanın yalnız “mən inandım” deməsi ilə əldə edilməz. İnsanın dünyadakı vəzifəsi Uca Allaha və axirətə iman etmək, Quranda ifadə edildiyi şəkildə gözəl əxlaq sahibi bir insan olmaq, Allahın sərhədlərini qorumaq və Onun razılığını qazanmağa çalışmaqdır.

Buna görə hər insan Allaha və Onun dininə həqiqətən inandığını, şeytanın özünü azdırmaq üçün göstərəcəyi bütün səylərə baxmayaraq doğru yoldan dönməyəcəyini göstərməlidir. Eyni şəkildə kafirlərə uymayacağını, öz nəfsinin ehtiraslarını Allahın razılığını qazanmaqdan üstün tutmayacağını doğrultmalıdır.

Bunu isə qarşılaşdığı hadisələrə verdiyi reaksiyalarla ortaya qoyacaq. Allah din əxlaqını yaşamağı qəbul edən insanın qarşısına səbir etməsi lazım olan bəzi çətinliklər çıxaracaq, bunlara qarşı göstərdiyi münasibətlərə görə onu imtahan edəcəkdir.

 

Həqiqət bu ikən mömin qarşısına çıxan hər hadisəyə imtahan gözü ilə baxmalı, Allaha təvəkkül etməli və Onun rizasına uyğun olan rəftarı göstərməlidir. Allah Quranda möminləri qorxu, aclıq, mal, can və məhsullardan azaltmaqla sınayacağını bildirir. (Bəqərə surəsi, 155)

 

Yalnız çətinliklər deyil, dünya həyatındakı nemətlər də Allahın bir imtahanıdır. Allah verdiyi hər nemətlə bərabər insanın Ona şükür edib etmədiyini də sınayar. Nemətlərlə yanaşı Allah insanın qarşısına həyatı boyu qərar… ardı...