Ənfal surəsi 46

Hörmətli Adnan Oktarın Kaçkar TV-dəki canlı reportajı (1 dekabr 2010)

 

ADNAN OKTAR: Ənfal surəsi, şeytandan Allaha sığınıram, 46-cı ayə. “Allaha və Rəsuluna itaət edin”, yəni Qurana uyun, Rəsul (s.ə.v)-in sünnəsinə uyun. “Çəkişib bir-birinizə düşməyin“, ayrı-ayrı məmləkətlər, ayrı-ayrı qruplar meydana gətirib, məzhəblər meydana gətirib bir-birinizə düşmən olmayın. “Kəvər kimi doğrayacaq” deyir Cübbəli, bunu etməyin deyir Allah. “Zəifləyər, gücdən düşərsiniz”, zəifləmək nə deməkdir? Gücünüz gedər, mübarizə əzminiz qırılar, səfeh ruhu meydana gələr, deyir  Allah. “Zəifləyib gücdən düşərsiniz.” Yəni olar mı, necə olsun, imkanı var mı? İslam Birliyi də olmaz, haşa, Türk-İslam Birliyi də olmaz, ölmüşük, bitmişik bunu deyərsiniz deyir Allah. Amma bir-birinizlə münaqişə etsəniz, camaatlara ayrılsanız, qruplara ayrılsanız, bölünsəniz, şəxsi mənəvidir deyə Mehdiliyi ortalıqdan qaldırmağa çalışıb, müsəlmanları  ayrı-ayrı, kiçik-kiçik qruplara bölüb, onları da özləri içərisində mübarizə aparan bir modelin içərisinə girməyin, deyir Allah. Bax “gücünüz gedər” deyir. Gücü qalmır adamın, taqəti qalmır. “Səbir edin şübhəsiz, Allah səbir edənlərlə bərabərdir”. Deməli, vaxt alacaq, inşaAllah.

 

Ənfal surəsi, 46-cı ayənin təfsiri

ADNAN OKTAR: Bismillah. Ənfal surəsi, 46. Şeytandan Allaha sığınıram. “Allaha və Onun Elçisinə itaət edin, bir-birinizlə mübahisə etməyin, yoxsa ruhdan düşər və zəifləyərsiniz. Səbir edin, çünki Allah səbir edənlərlədir.” Yenə daha əvvəl də gəlmişdi bu ayə. Bax, qruplara ayrılmayın, təriqətlərə ayrılmayın, birləşin, deyir Allah. Bax; “ruhdan düşər, zəifləyərsiz.” “Ayrılmaq”nə deməkdir? Birləşmiş bir şeyin ayrılmasına deyilir. “Bölünərsiniz” deyir, “ayrılıb zəifləyərsiniz və bunun nəticəsində də gücünüz gedər” deyir. Hərbi gücün olmaz, ictimai gücün olmaz, siyasi gücün olmaz, mənəvi gücün olmaz, ağıl gücünüz olmaz, iradə gücün olmaz, yazıqlaşar, xəstə olarsan. “Səbir edin. Şübhəsiz Allah, səbir edənlərlə bərabərdir.”

2952070-kuran-i-kerimşllp