Ənfal surəsi, 46-cı ayənin təfsiri

ADNAN OKTAR: Bismillah. Ənfal surəsi, 46. Şeytandan Allaha sığınıram. “Allaha və Onun Elçisinə itaət edin, bir-birinizlə mübahisə etməyin, yoxsa ruhdan düşər və zəifləyərsiniz. Səbir edin, çünki Allah səbir edənlərlədir.” Yenə daha əvvəl də gəlmişdi bu ayə. Bax, qruplara ayrılmayın, təriqətlərə ayrılmayın, birləşin, deyir Allah. Bax; “ruhdan düşər, zəifləyərsiz.” “Ayrılmaq”nə deməkdir? Birləşmiş bir şeyin ayrılmasına deyilir. “Bölünərsiniz” deyir, “ayrılıb zəifləyərsiniz və bunun nəticəsində də gücünüz gedər” deyir. Hərbi gücün olmaz, ictimai gücün olmaz, siyasi gücün olmaz, mənəvi gücün olmaz, ağıl gücünüz olmaz, iradə gücün olmaz, yazıqlaşar, xəstə olarsan. “Səbir edin. Şübhəsiz Allah, səbir edənlərlə bərabərdir.”

2952070-kuran-i-kerimşllp