Ənbiya surəsi 50 52-68

Ənbiya surəsi 50, 52-68-ci ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: “Bu, onlara nazil etdiyimiz mübarək bir zikrdir.” Mübarək bir kitabdır Quran. “Siz onu inkarmı edirsiniz?” Quranı inkarmı edəcəksiniz deyir Allah.

 

“Bir zaman o öz atasına və tayfasına: “Bu nə heykəllərdir ki, siz onlara sitayiş edirsiniz?” – demişdi. İbrahim (ə.s)-dan bəhs edir Allah. Hz. İbrahim (ə.s) dövründə adamlar heykəlləri düzəltmişdilər, qarşısında iki qat olurlar, heykəldən kömək diləyirlər, heykəldən özlərini qurtarmasını istəyirlər. Çində də Maonun heykəllərinin qarşısında diz çökürlər, Koreyada iki qat, Şimali Koreyada o pozğun adamın heykəllərinin qarşısında diz çöküb bellərini bükürlər. “Bu heykəllər nədir?” deyir Hz. İbrahim (ə.s). “Biz atalarımızı onlara ibadət edən gördük!” dedilər. “Ənənəvi inancımız budur deyirlər, yəni ənənə olaraq belə gəldi deyirlər. “Dedi ki: And olsun ki,” and içir, “siz və atalarınız açıq-aşkar bir azğınlıq içindəsiniz”. Doğru yoldan azmısınız, anormalsınız deyir. Rahat şəkildə deyir.

 

 “Onlar: “Sən bizə haqq gətirmisən, yoxsa oyunbazlardansan?” – demişdilər” Deyirlər İbrahim (ə.s)-a. “İbrahim demişdi: “Xeyr, sizin Rəbbiniz, yaratdığı göylərin də, yerin də Rəbbidir. Mən də buna şahidlik edənlərdənəm.” “Mən bundan əminəm” deyir. “Allaha and olsun ki, siz geriyə dönüb getdikdən sonra bütlərinizə bir kələk gələcəyəm!” Yəni göz görə-görə, açıq-aşkar etmərəm mən bunu deyir. Yəni “qaydasıyla edəcəyəm, amma bütün bütlərinizə tələ quracağam” deyir.… ardı...