Ənbiya surəsi 105-111

Ənbiya surəsi 105-111 ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Ənbiya surəsini açmısan, 105-ci ayə. Şeytandan Allaha sığınıram. “And olsun,” deyir Allah and içir. “Biz zikrdən sonra” Tövrat. “Zəburda da: “Şübhəsiz” bax şübhəsiz deyir Allah. “Ərzə” dünyaya “saleh qullarım varisçi olacaqdır” deyə yazdıq.” Bu ayənin əbcədi 2051-ci ili verir. “Şübhəsiz, ərzə saleh qullarım varisçi olacaqdır” bunun əbcədi 2051, inşaAllah. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən gələn bu hədisdə bu ayənin eniş səbəbini əsbabı-nüzulun Mehdi (ə.s) olduğu, mehdiyyət zamanında bu hadisənin olacağı ifadə edilir. Baxın, and içir Allah, “And olsun, Biz zikrdən sonra” Tövratda “Zəburda da: “Şübhəsiz, ərzə saleh qullarım” səmimi qullarım dünyaya hakim, “varisçi olacaqdır” deyə yazdıq” deyir.

Mən yazdım, deyir Allah. İndi Allah bunu deyəndə biz nəyi başa düşərik? O zaman Tövrat və Zəbura baxmağımız lazımdır. Çünki, Tövratda və Zəburda da var, yazdım, deyir Allah. Gedib baxın, deyir. Baxanda Tövrat və Zəburda çox əhatəli olaraq Mehdi (ə.s)-ın dünya hakimiyyətindən bəhs edilir, amma təxminən 100-ə yaxın şərh var, 100-dən çoxdur Tövratda. Mehdi (ə.s)-ın xarici görünüşü, həyatı, necə edəcəyi, əxlaqı, qan axıtmayacağı, bütün silahların yer üzündən qalxacağı, sülh dövrü olacağı, qurdla quzunun yan-yana yaşayacağı, ictimai ədalətin bütün dünyanı əhatə edəcəyi, Mehdi (ə.s)-ın xarici görünüşü, hamısı çox ətraflı yazır.

Allah Quranda bizə bu əmri vermişdir. Bax, “Biz zikrdən sonra… ardı...