Ənam surəsi 76-81

Hörmətli Adnan Oktarın 13 oktyabr 2012-ci il tarixli söhbətindən Ənam surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram.

Ənam surəsi, 79-cu ayə. “Doğrudan da mən, hənif olaraq”, yəni Allahın vahidliyini müdafiə edən bir adam olaraq, “üzümü göyləri və yeri yaradana çevirdim. Mən müşriklərdən deyiləm”. Hz. İbrahim (ə.s): “Tək olan Allaha inanıram” deyir. “Qövmü onunla höcətləşdi. O dedi: “Allah məni doğru yola yönəltdiyi halda, siz Onun barəsində mənimlə höcətləşirsiniz?”. O dövrdə də darvinist və materialist düşüncəyə sahib insanlar vardır. İnanmadıqları üçün hz. İbrahim (ə.s)-la Allahın varlığı haqqında mübahisəyə girirlər. “Rəbbimin istədiyi şeylərdən başqa mən, sizin Ona şərik qoşduqlarınızdan qorxmuram. Rəbbim elmi ilə hər şeyi əhatə etmişdir. Məgər öyüd alıb düşünməyəcəksiniz?. Siz, Allahın sizə haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi şeyləri Ona şərik qoşmaqdan qorxmursunuzsa, mən sizin şərik qoşduqlarınızdan necə qorxa bilərəm?”.

Darvinistlərin əllərində heç bir dəlilləri yoxdur. “Siz, Allahın sizə haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi şeyləri Ona şərik qoşmaqdan qorxmursunuzsa, mən sizin şərik qoşduqlarınızdan necə qorxa bilərəm?. Əgər bilirsinizsə, deyin görüm iki dəstədən hansı əmin-amanlıqda olmağa daha haqlıdır?” deyir. “Gecənin qaranlığı onu bürüdükdə o, ulduz görüb: “Bu mənim Rəbbimdir!” dedi. O batdıqda isə: “Mən batanları sevmirəm!” dedi”. Yəni dəlillərlə izah… ardı...