Ənam surəsi 133 135

Hörmətli Adnan Oktarın 4 oktyabr 2013-ci il tarixli söhbətindən Ənam surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Ənam surəsi 133-cü ayədə belə deyilir, şeytandan Allaha sığınıram: “Rəbbin Zəngindir, mərhəmət sahibidir”. Bəs bu nə deməkdir? Bu həm hz. Mehdi (ə.s)-ın, həm də hz. İsa Məsih (ə.s)-ın heç bir şeyə və heç kimə ehtiyaclarının olmamağı deməkdir. Çünki, Allah onlara kömək olur. “İstəsə, sizi məhv edər”-deyilir ayədə. Məsələn, Misirdə, Suriyada və Liviyada hökuməti dağıdır. “…Və sizi başqa bir qövmün nəslindən yaratdığı kimi sizdən sonra da yerinizə istədiyini gətirər”-deyir Allah. Budur, o istədiyi hz. Mehdi (ə.s)-dır. Allah onları məhv edəcək, yerinə isə hz. Mehdi (ə.s)-ı gətirəcəkdir.

“Sizi başqa bir qövmün nəslindən yaratdığı kimi sizdən sonra da yerinizə istədiyini gətirər.” Sonrakı, 134-cü ayədə isə: “Həqiqətən, sizə vəd olunan əzab gələcəkdir”-deyir Allah. Yəni ayənin axışı və uyğunluğu mehdiyyəti açıq formada işarə etdiyi görülür. “Həqiqətən, sizə vəd olunan əzab gələcəkdir”, yəni hz. Mehdi (ə.s), hz. İsa Məsih (ə.s), İslam Birliyinin, qiyamət əlamətlərinin və qiyamətin gələcəyini bildirilir. “Siz ondan yaxa qurtara bilməyəcəksiniz”, yəni hz. Mehdi (ə.s)-ın və hz. İsa Məsih (ə.s)-ın qarşısını ala bilməyəcəklər. Dabbət-ül ərz çıxar və qiyamət baş verər. 135-ci ayədə Allah belə buyurur:

“De: “Ey qövmüm! Əlinizdən gələni edin”, yəni… ardı...