əleyhinə

Adnan Oktarın 13 oktyabr 2009-cu il tarixli Kocaeli Tv ve Mavi Karadeniz Tv müsahibəsindən

Adnan Oktar: Ali İmran surəsi 178: “Kafirlər elə güman etməsinlər ki, Bizim onlara möhlət verməyimiz xeyirlərinədir. Biz onlara ona görə möhlət veririk ki, günahlarını daha da artırsınlar. Onlar üçün alçaldıcı bir əzab hazırlanmışdır”. Məsələn, küfr və əxlaqsız insanlar hər şeyi edirlər. Kifayət qədər zülm edirlər müsəlmanlara. Allah niyə bəla vermir onlara? Niyə bunlara icazə verir deyə insanlar düşünməsin. Allah deyir ki; “Kafirlər elə güman etməsinlər ki, Bizim onlara möhlət verməyimiz xeyirlərinədir. Biz onlara ona görə möhlət veririk ki, günahlarını daha da artırsınlar”. Yaxşıca bəlanın içinə girsinlər. Cəhənnəmdə yaxşıca dərinə düşsünlər deyə Allah imkan veririk deyir.

“Onlar üçün alçaldıcı bir əzab hazırlanmışdır. Allah pisi yaxşıdan ayırmayınca möminləri sizin olduğunuz vəziyyətdə tərk edən deyildir”. Yəni yaxşılarla pisləri Allah ayırd edəcəyəm deyir. Allah sizə qeybi bildirən deyildir”. Gələcəyi bilməzsiniz deyir Allah. Lakin, Allah Öz elçilərindən istədiyini seçər”. Yəni istədiyi adamı elçi seçər. Odur ki, Allaha və Onun elçilərinə iman gətirin! Əgər iman gətirib Allahdan qorxsanız, sizə böyük bir mükafat verilər” -deyir Allah. “O şeytan sadəcə sizi öz dostları ilə qorxudur”. Yəni müsəlmanları, məsələn, onunla, bununla qorxutmağa çalışırlar, müxtəlif iddialarla qorxutmağa çalışırlar. “Siz… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) haqqında heç bir şəkildə əleyhinə olan informasiya olmayacaq

Nəchül Bəlağadan: İnananların Əfəndisi (s.ə.v) dedi ki: “O (hz. Mehdi (ə.s)) insanlardan gizlənərkən, təqib edənlər axtarsalar belə onun ayaq izlərini görməzlər… (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cild 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 186)

Hədisdə hz. Mehdi (ə.s)-ın, münafiqlərin etdikləri bildirişlər nəticəsində təqib ediləcəyi, ancaq əsla uğurlu ola bilməyəcəyi xəbər verilmişdir. Hədislərdə; “buğdanı daxilən korlamağa çalışan, qurd kimi iyrənc və xəbis varlıqlar”http://www.hazretimehdi.com/kurt.htmlolaraq göstərilən münafiqlərin bildirişləri ilə, hz. Mehdi (ə.s)-a tələ qurulmağa cəhd ediləcəkdir. Ancaq təqib edənlər, girov götürmək, sürgün etmək və ya həbs etmək kimi məqsədlərlə hz. Mehdi (ə.s) haqqında kəşfiyyat aparmaq istəsələr də, bunu əsla bacara bilməyəcəklər; onunla əlaqədar olan heç bir şəkildə əleyhinə məlumat tapa bilməyəcək və qurduqları hiylələrdə əsla uğurlu ola bilməyəcəklər.

R0340

 

İmam Cəfəri Sadiq (ə.s) belə buyurdu:

“Qaimimiz qiyam etdiyi zaman, Peyğəmbər (s.ə.v)-in  cahiliyyət cahillərindən görmədiyi şeyləri, (öz zamanının) cahil insanlarından görəcək.”

Fuzeyl belə ifadə etdi: Bu necə olacaq?”

 O da belə buyurdu:  “Peyğəmbər (s.ə.v) gəldiyi zaman insanlar daşlara və yonduqları heykəllərə ibadət edirdilər. ANCAQ QAİMİMİZ QİYAM ETDİYİ ZAMAN İNSANLAR ALLAHIN KİTABINI ONUN ƏLEYHİNƏ ŞƏRH VƏ TƏFSİR EDƏCƏKLƏR. ONA QARŞI ALLAHIN KİTABINDAN DƏLİL GƏTİRƏCƏKLƏR.” (Mucem-ul Ehadisi İmam Mehdi 3-cü cild, səh. 500, Bihar 52-ci cild, səh. 362)

110