əl

“Göydən bir əlin uzanıb, bu, hz. Mehdi (ə.s)-dır, ona tabe olun deməsi”

Qeza (N. b. Hammad) Zühridən belə rəvayət etdi: “…Səmadan belə bir səs eşidilər: “Allahın övliyası filankəsin əshabıdır”. (Yəni hz.Mehdi (ə.s) nəzərdə tutur).

Əsma binti Ümeys belə dedi: “O günün əlaməti səmadan uzadılmış və insanların ona baxıb qaldığı bir əldir.”1

“…Məhz o vaxt səmadan özünü bəlli edən bir əl görünər…”2

“SƏMADAN BİR ƏL ZÜHUR EDƏNƏ KİMİ və “əmiriniz Mehdidir” şəklində bir nida eşidilənə kimi nifaq və ixtilaflar davam edəcək.O GÜNÜN ƏLAMƏTİ: SƏMADAN BİR ƏL UZANACAQ və insanlar ona baxacaq və görəcəklər.”3

 

Əlini qoynundan çıxartdı və o, baxanlar üçün ağappaq parlaq bir əl oldu. (Əraf surəsi, 108)

 

R0093Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədislərində, hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan əvvəl insanlara hz. Mehdi (ə.s)-ı tanıdacaq əlamətlərdən birinin də, “səmadan uzanacaq olan bir əl” olacağını xəbər vermişdir. Yenə hədislərə görə, “insanlar bu əli görəcək, ona baxacaqlar”. Hədislərdə səmadan uzanan bu əl ilə yanaşı insanlara “Allahın övliyası filankəsin əshabı olan hz. Mehdi (ə.s) budur” deyə səsləniləcək. Məhz insanlara səslənən bu səs hz. Mehdi (ə.s)-ın səsi olacaq. “Hz. Mehdi (ə.s), hz. Mehdi (ə.s) olduğunu iddia etməyəcək amma hz. Mehdi (ə.s)-ı ən yaxşı tanıyan adam kimi,… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın həm əli, həm də ayağı ayrı-ayrı zəncirlə vurulacaqdır

“Mömin şəxs (hz. Mehdi (ə.s)) Dəccalı görəndə: “Ey insanlar! Rəsulullahın zikr etdiyi Dəccal budur”-deyəcək. Dəccal dərhal onunla əlaqədar əmrini verər, o şəxs də qarnı üzərinə uzadılar və ardından: “Onu tutun və yaralayın”-deyər. Artıq o şəxsin kürəyi və qarnı döyə-döyə genişlədilər. Bu dəfə Dəccal onu (hz. Mehdi (ə.s)-ı) iki əlindən və iki ayağından tutub, fırladıb atar. İnsanlar Dəccalın onu bir alovun içinə atdığını zənn edərlər. Halbuki, o, bir cənnətin içinə atılmışdır.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədisində Dəccalın Axırzamanda, hz. Mehdi (ə.s)-ın əlinə və ayağına zəncir vuracağına diqqət çəkmişdir. Hədisdə verilən bu məlumatlara əsasən, hz. Mehdi (ə.s)-ın əlləri və ayaqları zəncirlənərək yaşadığı dövrün həbsxanalarına və dəlixanalarına atılacağı aydın olur.

A0016