Əhzab surəsi 13

Əhzab surəsi, 13 (Münafiqlər çətinliklə qarşılaşınca qaçarlar)

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Əhzab surəsi, 13. “Onlardan bir qrup da  belə demişdi: “Ey (Mədinə) xalqı”— məsələn, indi Mədinə, İstanbul olar, “artıq sizin üçün (burada) qalacaq yer yoxdur, bu halda dönün”. Məsələn, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in zamanına işarə edən bir ayədir, indi əsrimizə baxsaq “Artıq sizin üçün burada qalacaq yer yoxdur”—çox təhlükəlidir artıq, izlənilirsiniz, əleyhdarlarınız var, düşmənləriniz var, xürafatçılar qarşınızdadır, narkotik mübtəlaları, mafiyası hər cür çaqqalı qarşınızdadırlar. “Qalacaq yer yoxdur”. Yəni hər hansı yerdə sığınmağınız mümkün deyil, bir evdə qala bilməzsiniz, bir məhəllədə qala bilməzsiniz. “Bu halda dönün”. İddianızdan imtina edin, buraxın artıq deyir. “Onlardan bir birlik də: “Həqiqətən, evlərimiz açıqdır deyə, Peyğəmbərdən icazə istəyirdi”. Münafiqlər də belə eşidincə, o müsəlman birliyi içərisindəki münafiqlər; “doğrudur, həqiqətən, evlərimiz  açıqdır” deyirlər. “Biz bir gedək” deyirlər. “Anamız, atamız bizi gözləyir, ailəmiz bizi gözləyir, gələcəyimiz bizi gözləyir” deyir. “Biz niyə düşünə bilmədik” deyirlər. “Doğrudur, həqiqətən, təhlükə də var ətrafımızda adamlar da toplanmışdırlar. Madam elədir, biz etibarlı bir yerə” artıq donuzun əlaqədar yerinə gedib oraya yapışır. “Peygambərdən icazə istəyirdi. Halbuki, onların evləri açıq deyildi.” Elə bir problem yox idi. Elə bir mövzu yox idi. “Onlar yalnız qaçmaq istəyirdilər” deyir Allah.

1

 

Əhzab surəsi, 13-cü ayənin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram.

 

” Onlardan bir dəstə demişdi: “Ey Yəsrib əhli! “ Məsələn, bu anda Mədinə, İstanbul olar. Artıq sizin üçün (burada) qalacaq yer yoxdur, bu halda dönün. “Məsələn Peyğəmbərimiz (s.ə.v)- in zamanına baxan bir ayə, indi öz dövrümüzə baxsaq. “Artıq sizin üçün burda qalacaq yer yoxdur” Çox təhlükəli artıq, izlənirik, düşmənləriniz var, xurafatçılar qarşınızda, İt, qurd qarşınızda, narkotik mübtəlaları, mafiyası hər cür çaqqalı qarşınızda. “Qalacaq yer yoxdur.” Yəni hər hansı yerdə sığınma mümkün deyil, bir evdə qala bilməzsiniz, bir məhəllədə qala bilməzsiniz. ” Siz müqavimət göstərə bilməyəcəksiniz. Geri qayıdın!” Davanızdan imtina edin artıq deyir. Onlardan bir dəstə isə: “Evlərimiz açıqdır deyə, Peyğəmbər (s.ə.v)- dən izin istəyirdi.” Bax münafiqlərdən belə eşidincə, o müsəlman birliyi içindəki münafiqlər: ” İçərilərindən bir qismi isə: “Evlərimiz nəzarətsiz qalıb” deyirlər. “Biz bir gedək” deyirlər. “Anamız, atamız bizi gözləyir, ailəmiz bizi gözləyir, gələcəyimiz bizi gözləyir” deyir. “Biz niyə ağıl edə bilmədik” deyirlər. “Doğru həqiqətən təhlükə də var ətrafımızda adamlar da toplanmış. Madam elə biz etibarlı bir yerə “artıq donuza məxsus yerinə gedib oraya yapışır. Halbuki evləri nəzarətsiz deyildi. Onlar sadəcə olaraq qaçmaq istəyirdilər. Allah,” Elə bir problem yox idi. Elə bir mövzu yox idi. Onlar yalnız qaçmaq istəyirdilər “deyir

images (5)

 

Əhzab surəsi, 13-cü ayənin təfsiri

Onlardan bir dəstə münafiqlərdən bir dəstə, “belə demişdi: “Ey Yesrib (Mədinə) əhli, artıq sizin üçün (burada) qalmağa yer yoxdur“”. Müsəlmanların yanında qalmağa yer yoxdur. “Bu halda geri qayıdın. Gəldiyiniz yerə qayıdın, öz evlərinizə qayıdın. İçərilərindən bir qismi isə: “Evlərimiz nəzarətsiz qalıb” – deyərək Peyğəmbərdən izin istəyirdi. Münafiqlər öz evlərinə yenidən dönmək üçün Peyğəmbərimizə (s.ə.v) israrlı tələb edirlər. Çünki müsəlmanların yanında qalmaq onlara narahatlıq verir. Yenidən küfrü rahat yaşaya bilmək, yenidən dəlalət içində ola bilmək üçün, daha azad küfrü yaşamaq üçün evlərinə dönmək istəyirlər. “”Evlərimiz nəzarətsiz qalıb” – deyərək Peyğəmbərdən izin istəyirdi. Halbuki evləri nəzarətsiz deyildi. Onlar sadəcə olaraq qaçmaq istəyirdilər” -deyir Cənabı Allah. “Allahdan, Kitabdan, Qurandan, İslamdan, mübarizədən qaçmaq istəyirdilər” -deyir. Əhzab surəsi, 13.

images (5)