Əhzab surəsi, 13-cü ayənin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram.

 

” Onlardan bir dəstə demişdi: “Ey Yəsrib əhli! “ Məsələn, bu anda Mədinə, İstanbul olar. Artıq sizin üçün (burada) qalacaq yer yoxdur, bu halda dönün. “Məsələn Peyğəmbərimiz (s.ə.v)- in zamanına baxan bir ayə, indi öz dövrümüzə baxsaq. “Artıq sizin üçün burda qalacaq yer yoxdur” Çox təhlükəli artıq, izlənirik, düşmənləriniz var, xurafatçılar qarşınızda, İt, qurd qarşınızda, narkotik mübtəlaları, mafiyası hər cür çaqqalı qarşınızda. “Qalacaq yer yoxdur.” Yəni hər hansı yerdə sığınma mümkün deyil, bir evdə qala bilməzsiniz, bir məhəllədə qala bilməzsiniz. ” Siz müqavimət göstərə bilməyəcəksiniz. Geri qayıdın!” Davanızdan imtina edin artıq deyir. Onlardan bir dəstə isə: “Evlərimiz açıqdır deyə, Peyğəmbər (s.ə.v)- dən izin istəyirdi.” Bax münafiqlərdən belə eşidincə, o müsəlman birliyi içindəki münafiqlər: ” İçərilərindən bir qismi isə: “Evlərimiz nəzarətsiz qalıb” deyirlər. “Biz bir gedək” deyirlər. “Anamız, atamız bizi gözləyir, ailəmiz bizi gözləyir, gələcəyimiz bizi gözləyir” deyir. “Biz niyə ağıl edə bilmədik” deyirlər. “Doğru həqiqətən təhlükə də var ətrafımızda adamlar da toplanmış. Madam elə biz etibarlı bir yerə “artıq donuza məxsus yerinə gedib oraya yapışır. Halbuki evləri nəzarətsiz deyildi. Onlar sadəcə olaraq qaçmaq istəyirdilər. Allah,” Elə bir problem yox idi. Elə bir mövzu yox idi. Onlar yalnız qaçmaq istəyirdilər “deyir

images (5)