Təkamül nəzəriyyəsinin süqutu

Köpək balıqlarının izah edildiyi sənədli filmdə, bu canlılardan “təkamülün zirvəsinə çatmış canlılar” olaraq söz edildi. Bunun yanında bunların dərisindəki parazitlərlə bəslənən canlıların da banka formasında təkamülləşmiş balıqlar olduğu iddia edildi. Ancaq bu ifadələr yalnız “Animal Planet”in öz inancından qaynaqlanan ifadələrdir. Həqiqətdə haqqında danışılan canlıların başqa canlılardan təkamülləşdiyini göstərən heç bir elmi dəlil yoxdur. “Animal Planet”, mənimsədiyi fəlsəfi görüşə görə təkamülü ən başda doğru qəbul etməkdə və təbiətdə gördüyü bütün canlıları bu qəbula görə izah etməyə çalışmaqdadır. Beləcə bəzi elmi terminlərə sığınaraq fəlsəfi görüşün təbliğatını etmiş olmaqdadır. Ancaq müasir elmin tapıntıları bu görüşün etibarsızlığını açıq şəkildə ortaya çıxarmışdır. “Animal Planet”ə öz fəlsəfi fikirlərinə söykənən təbliğata son verməsi həyatın mənşəyiylə əlaqədar etibarlı elmi izahın şüurlu dizayn olduğunu, yəni bütün canlıları Allahın yaratdığı gerçəyini qəbul etməsini tövsiyə edirik.

 

Bu proqramda əqrəblərin zəhəri, köməkləşməsi və ətrafa uyğunlaşma qabiliyyətləriylə əlaqədar təkamül nağılları izah edildi. “National Geographic TV” ilk olaraq, əqrəblərin, zəhərlərini məməlilərə qarşı “inkişaf etdirdiyi” nağılını izah edirdi. Bu “zəhər inkişaf etdirmə” nağılı heç bir elmi dayağı olmayan və bir doqma olaraq müdafiə olunan fərziyyədir. Darvinizmi kor-koranə mənimsəmiş olan “National Geographic TV”, təbiətdəki canlılarla əlaqədar hər xüsusiyyəti həyatın mənşəyinin təkamül olduğu nağılına uydurmaqdadır. Bu vəziyyətdə də “zəhərin inkişaf etdirilməsi” nağılı, “National Geographic TV”in digər çox sayda canlıyla əlaqədar izah etdiyi nağıl klassikləri arasında yerini almaqdadır.

 

Gerçəkdə zəhərli canlıların bədənlərində çıxarılan kimyəvi maddələrin məlumatı canlının DNT-sində gizli yerləşir. Bu zəhərin tərkibindəki bütün zülallar, bu məlumata uyğun şəkildə çıxarılar. Digər tərəfdən qarışıqda hansı zülalların olacağı da əhəmiyyətlidir, çünki bunların hədəfi düşmən orqanizmlərdir. Zəhərin əqrəbin özünə zərər vermədən düşmən fiziologiyasını təsir edəcək şəkildə çıxarılması da diqqət çəkici vəziyyətdir. Burada əqrəbin, nə düşmən fiziologiyası, nə də öz fiziologiyası haqqında məlumat sahibi olması, lazımi zəhərin qarışığını buna görə nizamlaması qəti olaraq mümkün deyil. Bu vəziyyətdə zəhərin genetik məlumatının yanında əqrəb və düşmənlərin fizioloji xüsusiyyətlərinin “məlumat”ının qaynağıyla əlaqədar sual ağla gəlir. Təkamül nəzəriyyəsinə görə canlıların DNT-sindəki məlumatın qaynağının heç bir izahı yoxdur. Açıqdır ki, bütün bu məlumatlar əqrəbin ehtiyaclarına görə təşkil edilmiş və əqrəbə, düşmənlərinə… ardı...

 

Kiçik ceyran növü olan kisəli ceyran ilə çitalar arasındakı ov və ovçu əlaqəsinin izah edildiyi sənədli filmdə, bu iki növün birlikdə təkamül keçirərək bir-birlərini sürətli olmağa məcbur etdiyi irəli sürüldü. Ancaq “National Geographic TV”-nin bu iddiasıyla əlaqədar açıqlanması lazım olan əhəmiyyətli bir nöqtə vardır:

 

Çitalar tərəfindən davamlı olaraq qovulan kisəli ceyranlardan yavaş olanları ələniləcək və kisəli ceyran birliyi gedərək daha sürətli fərdlərdən yaranacaqdır. Bu müddət sonunda ortaya çıxacaq kisəli ceyran nəsilləri əvvəlki nəsillərə görə daha sürətli olacaq. Ancaq burada müşahidə edilən dəyişiklik, təkamül nəzəriyyəsinin iddia etdiyi kimi “bioloji” təkamül deyil; sürətdə bir dəyişikliklə əlaqədardır. Çünki bu müddət nəticəsində kisəli ceyranların DNT-lərinə yeni genetik məlumatlar əlavə olunmamaqda, yeni orqanlar qazanmamaqdadırlar. Qısacası, gedərək daha sürətli qaçar hala gəlmələri kisəli ceyranların sözdə təkamüllü mənşəyini açıqlamamaqdadır. “National Geographic TV” bu vəziyyəti təkamüllə uyğun gətirərək tamaşaçılarını yanıltmaqda və darvinizm təbliğatı etməkdədir. “National Geographic TV”-ni bu yanıldıcı təbliğatdan imtina etməyə çağırırıq.

 

Delfinlərin izah edildiyi proqramda “National Geographic TV” bu təkamül nağıllarına istinad etdi:

 

“Qurudakı məməlilərdən gələn bu heyvanlar dənizin ən sürətli heyvanlarından biri olacaq şəkildə təkamülləşmişlər. Və delfinlər bədənlərini yana doğru hərəkət etdirən balıqlardan daha fərqli itələmə sistemi inkişaf etdirmişlər.”

 

“National Geographic TV”-nin bu ifadələri yalnız öz darvinist ön mühakimələrindən qaynaqlanmaqdadır. Yaradılışı inkar edən darvinistlər, dəniz məməlilərinin mənşəyini təbii səbəblərlə izah etmələrinə görə bu canlıların quru məməlilərindən təkamülləşdiyi doqmasından yapışıblar. Bu iddianın heç bir elmi dəlili yoxdur.

Delfinlərin balıqlardan fərqli hərəkət şəklinə sahib olmaları, bunu özlərinin “inkişaf etdirdiklərinin” bir dəlili deyil. Həm də delfin və ya hər hansı başqa canlının öz bədənində bir quruluş (məsələn, delfinlərin, hərəkəti mümkün edən skelet əzələ və bunu idarə edən sinir sistemlərini) inkişaf etdirməsi kimi vəziyyət haqqında danışılan deyil. İddialarını dəstəkləyə biləcək dayaqlardan məhrum olan “National Geographic TV”, darvinist təbliğat məqsədiylə bu cür əfsanəvi izahatlardan yapışmaqdadırlar. Dəniz məməlilərinin mənşəyi mövzusu gerçəkdə təkamül nəzəriyyəsi üçün böyük bir açmaz ortaya qoymaqdadır. Bu mövzuda detallı bir yazımızı buradan oxuya bilərsiniz.

 

Qartalların izah edildiyi proqramda bu quşların öldürmədə təsirli orqanlarıyla əlaqədar təkamül nağılları izah edildi. “Animal Planet”, qartalların ovlanmaq üçün silahlar “yaratdıqlarını” və bunları zaman içində “mükəmməlləşdirdiklərini” iddia edirdi. Həqiqətdə isə bir canlının öz ehtiyaclarına görə orqanlar yaratması mümkün deyil. Bütün canlıları ehtiyac duyacaqları xüsusiyyətləriylə, əskiksiz olaraq var edən Uca Allahdır.

Bu cür ifadələr heç bir elmi dayağı olmayan, yalnız təkamül nəzəriyyəsini kütlələrə yayma məqsədiylə edilən elmdən kənar ifadələrdir.