Təkamül nəzəriyyəsinin süqutu

Qarışqayeyənlərin termit yuvasını qazaraq termitləri tutub yeməyə çalışdığı bir səhnədə bu ifadələrə yer verildi:

 

“Qarışqayeyənlər zəka döyüşünə girişdikləri böcəklərə qarşı xüsusi mexanizm inkişaf etdirmişdir. Qarışqa yeyən, qarışqa və termitlərə qarşı girişdiyi döyüş uğuruna təkamül keçirmişdir”.

 

Qarışqayeyən, həssas qoxu hiss etmə qabiliyyətinə və uzun burun ilə qarışqaları yuva içində asanca tuta bildiyi uzun bir dilə malikdir. Qarışqayeyənin dilindəki yapışqan ifrazat, qarışqaları asanca toplamasını təmin edən yapışqan funksiyası yerinə yetirər. Bu sırada dilinə yapışacaq torpaq və tozları da öyüdə biləcək mədəsi də vardır.

Bütün bunlar bu canlıya xüsusi dizaynlardır və hər biri DNT üzərində kodlaşdırılmış xüsusi məlumata əsaslanır. Bu səbəbdən qarışqa yeyəndəki bu dizaynın şüurlu olaraq hazırlandığı açıqdır. Təkamül nəzəriyyəsi təsadüfi mutasiyalara əsaslanır. Bu mutasiyaların bir orqanizmdə reallaşma nisbəti və ya meydana gətirdikləri təsir (bu təsir həmişə mənfidir) başqa canlılarla girişdiyi mübarizə ya da döyüşlərə görə dəyişməz. Bu səbəbdən TRT 1-də ortaya qoyulan bu ifadələr heç bir elmi dəlilə əsaslanmayan yalnız darvinist ön mühakimələrə əsaslanan nağıllardır.

 

Hippopotamların izah edildiyi hissədə bu canlıların mənşəyiylə əlaqədar olaraq bu təkamülçü iddia ortaya qoydu:

 

“Ən son genetik dəlillər, balina və delfinlərin qurudakı ən yaxın qohumlarının hippopotamlar olduqlarını göstərir. Balinaların və delfinlərin bir ataya əsaslandıqlarını unutmamaq lazımdır. Və buna görə təkamüllü bölünmə reallaşdığında balinalar və delfinlər bir istiqamətə, su ayğırları başqa istiqamətə getdilər. Tamamilə, suda yaşayan heyvanlar oldular.”

 

Genetik dəlillərə əsaslanıldığı deyilən bu iddia, gerçəkdə, tamamilə fərziyyəyə söykənən saysız təkamüllü qohumluq iddiasından biridir yalnız. Təkamülçülər tapdıqları hər bənzərliyi ortaq ata fərziyyəsinə dəlil göstərməkdədirlər. Əslində ortaq strukturların, məsələn, DNT-nin quruluşu araşdırıldığında bunların şüurlu dizayn məhsulu olan kompleks strukturlar olduğu aydın olar. Kompüterlərdəki ortaq çiplər olduğu kimi bioloji strukturlarda da genlər vardır. Canlılardakı ortaq strukturlar ancaq ortaq dizayn yəni yaradılışı göstərərlər. “Animal Planet” ortaq ata fərziyyəsini bir doqma olaraq mənimsədiyi üçün genetik məlumatlara əsaslanılan bu fərziyyələri “genetik dəlil” olaraq əks etdirməkdədir. Qısacası, bu iddianın elmi yönü yoxdur və yalnız darvinist ön mühakimələrdən qaynaqlanmaqdadır.

 

Proqramda timsahların 200 milyon il əvvəl yaşamış bir canlıdan təkamülləşdikləri iddia edildi. Halbuki, buna dair heç bir dəlil yoxdur. Həm də timsahların 140 milyon ildir heç dəyişmədikləri bilinməkdədir. (“Təkamülün çıxılmaz küçələri: Yaşayan fosillər”, Focus, aprel 2003) Yəni timsahlar heç bir təkamül göstərmədiyi halda “Animal Planet” bunlarla əlaqədar təkamül nağılları izah etməkdədir.

“Animal Planet”də sonradan bərpa edilmiş rəsmi göstərilən canlının timsah atası olaraq göstərilməsi yalnız ön mühakimələrlə əlaqədardır. İndiki vaxtda yaşayan canlılar, təbiət tarixi boyunca yaşamış canlıların yalnız 1%-dir. Bu vəziyyətdə təkamülçülərə üzərində fərziyyə edə biləcəkləri bir çox canlı qalmaqdadır.

 

Proqramda ortaya qoyulan bir başqa təkamülçü iddia isə 300 milyon il əvvəl timsahlarla quşların atalarının qohum olduğu iddiasıdır. Gerçəkdə quşların təkamüllə necə ortaya çıxmış ola biləcəyi sualı təkamülçülərin əsla cavablandıra bilmədikləri bir sualdır. Gərək sürünənlər, gərək quşlar fosil qeydlərində birdən və heç bir ataları olmadan ortaya çıxmışlar. (Baxın. “Həyatın gerçək mənşəyi”, Harun Yəhya, İstanbul, 2000)

 

Dəniz fillərinin izah edildiyi proqramın bir hissəsində, qayalıq adada istirahət etdikləri sırada bir qütb ayısının ani hücumuna məruz qalan dəniz fillərinin görünüşlərinə yer verildi. Ayının hücumuyla çaxnaşmaya qapılan dəniz filləri xilas olmaq üçün suya hücum etdilər. Aparıcı bu qaçma davranışının təkamüllə ortaya çıxdığını müdafiə edərək bunları söylədi:

 

“Milyonlarla illik təkamülün qazandırdığı təcrübəni bir neçə saniyə içində xaricə əks etdirirlər”.

 

Burada ortaya qoyulan ifadələrin heç bir elmi dəyəri yoxdur. “National Geographic” kanalı təkamül nəzəriyyəsinə kor-koranə inandığı üçün mövcud olan hər canlının, davranışlarıyla birlikdə kor təsadüflərin əsəri olduğu istiqamətində mühakimə etmələr ortaya qoymaqdadır. Bir canlı və ya bir davranışın milyonlarla illik təkamülün məhsulu olduğunu söyləmək əlbəttə, çox asandır. Bu, eyni zamanda təkamül təbliğatının ən “zəhmətsiz” üsullarından biridir. Necə ki, “National Geographic” ekranlarında da “milyonlarla illik təkamülün məhsulu” şablonuna tez-tez müraciət edildiyini görərik. Mövzu izah edildikdən sonra (bu mövzuyla əlaqədar bir məhdudlaşdırma təxminən yoxdur (insan beyni, kamuflyaj, uçuş və s.)) proqramın sonunda bir yerdə əlaqədar orqan, davranış ya da qabiliyyətlər bu şablona yerləşdirilər. (Milyonlarla illik təkamülün məhsulu beyin, kamuflyaj naxışları ya da uçma qabiliyyəti kimi). Gerçəkdə, isə bu ifadələr yer verilən mövzuların sözdə təkamüllü mənşəyinə yəni təkamüllə necə ortaya çıxmış ola biləcəklərinə əsla bir izah meydana gətirməz və yalnız “National Geographic”in darvinizmi kor-koranə mənimsəməsiylə əlaqədardır.

 

Fil suitiləri və balinalar kimi dəniz məməlilərinin izah edildiyi sənədli filmdə son dərəcə həvəskar təkamül təbliğatına yer verildi. Bir sahildə toplanmış fil suitiləri arasındakı liderlik mübarizəsinin izah edildiyi hissədə erkək fil suitilərinin çox sayda dişidən ibarət olan ailələrini və bölgələrini digər erkəklərdən necə müdafiə etdikləri göstərilirdi. Bu sırada fil suitilərini müşahidə edən bir həkimə şagirdi, fil erkək suitilərin bir-birləriylə güləşdikləri sırada çıxardıqları donquldanmaları nəzərdə tutaraq bu maraqlı nəticəyə gəlindi:

 

“Təkamülün necə işlədiyini burada görürük! Bunu eşidirsinizmi? Sanki bir-birləriylə danışaraq rəqabət edirlər. Qəti olaraq aralarında rəqabət vardır. Bu bir həyatda qalma mübarizəsidir. Bu heyvanlar hər nə edirlərsə genləriylə qurşaqlara köçürülür”.

 

Gerçəkdə nə fil suitilərinin bir-birləriylə güləşərkən çıxardıqları səslər, nə də başqa canlıların məsələn, itlərin və ya aslanların çıxardığı səslər təkamül nəzəriyyəsinin xəyali iddialarına dəlil olmaları baxımından ən kiçik bir dəyər daşımazlar. Bu canlıların bir-birləriylə rəqabət halında olmaları da təkamül göstəricisi deyil. Bu fil suitiləri nəsillər boyu rəqabət etsələr də, davamlı donquldansalar da, başqa bir növə çevrilməyəcəklər; “təkamül” keçirməyəcəklər. Çünki digər bütün canlılarda olduğu kimi dəniz məməlilərinin də genləri nəsildən nəsilə dəyişmədən köçürülər və rəqabətin də DNT-ləri üzərində ən kiçik təsiri də yoxdur. Qısacası, bu şərhlər yalnız, darvinist ön mühakimələrə əsaslanan biologiya təhsili almış həkimə şagirdinin, darvinist ön mühakimələrə görə nəşr edən bir TV kanalının çəkdiyi sənədli filmdə ortaya qoyduğu yersiz, darvinist həyəcan nümayişindən ibarətdir. “Təkamülün necə reallaşdığını” gördüyünü söyləməsi də bir həkimə şagirdi üçün olduqca səthi yanılmadır.