Xristianlığın simvolu olan Vatikan, DARVİNİST DİKTATORLUĞA RƏSMİ OLARAQ TƏSLİM OLDU.

Uca Allahı ucaltması, Onun yaratdığı gözəllikləri insanlara tanıtması, Allahın üstün yaradıcı gücünü insanlara göstərərək Rəbbimizi Bir və Tək olaraq xatırlayıb coşğuyla insanlara çatması lazım olarkən, VATİKAN, indi dünyanı dinsizliyə və zülm sisteminə aparan DARVİNİZMİN TƏBLİĞATINI ETMƏKDƏDİR.

Vatikan, bütün dünyanı zorbalıq və təhdid ilə təsiri altına almış olan DARVİNİST DİKTATORLUĞUN TƏHDİDLƏRİNƏ QARŞI MƏĞLUB OLMUŞDUR.

Vatikanın Darvinist təbliğata ev sahibliyi etməsi böyük utanc vəsiləsidir. Vatikan, yalnız darvinist təbliğatın ən məşhur nümayəndələrini qonaq etmək və onların fikirlərini dəstəkləməklə qalmamış, elmi konfrans adı altında reallaşdırdığı fəaliyyət əsnasında Yaradılışı müdafiə edənlərin SUSDURULMASINA da təşəbbüskar olmuşdur. Vatikanda reallaşdırılmış olan və açıq və ictimai şəkildə ateizm propaqandasının edildiyi təkamül konfransında, YARADILIŞ GERÇƏYİNİ MÜDAFİƏ EDƏNLƏRİN KONFRANSA İŞTİRAKI MANEƏ TÖRƏDİLMİŞ, konfrans əsnasında sual soruşmaq istəyən YARADILIŞ MÜDAFİƏÇİLƏRİNİN ÖNLƏRİNDƏKİ MİKROFON ÇƏKİB ALINMIŞ, bununla da qalmayıb bu kəslər SALONDAN ÇIXARILMAĞA MƏCBUR EDİLMİŞLƏR.

Bu elmdən uzaq, primitiv, hətta despot davranışların tək səbəbi, darvinistlərin “tək bir ədəd ara fosil dəliliniz varmı?” sualına belə dözə bilməmələri, bu suala verə biləcək cavab tapa bilməmələri və QƏTİ OLARAQ MƏĞLUB OLMUŞ OLMALARIDIR. Darvinistlər, şiddətli məğlubiyyətin təsiriylə həlli anti-mədəni davranışlara müraciət etməkdə tapmış; elmi dəlillərlə deyil; mikrofonu söküb aparmaqla, əleyhnə fikirdəkiləri salondan atmağa çalışmaqla qalibiyyət əldə edəcəklərini düşünmüşlər. Ancaq Reutersin xəbərinə görə “senzura, anti-demokratik və anti-akademik davranışlar havada uçuşmuş”, Vatikan açıqca, Allah inancının qarşısında darvinizmin müdafiəsini etmişdir.

Vatikan, belə böyük darvinist təbliğata ev sahibliyi etməklə böyük səhvə yol vermişdir. Masonların, ateistlərin, dünyanı dinsizliyə və zülmə aparmağa çalışan təhdidlərindən qorxaraq haqqı müdafiə etmək yerinə, haqqın qarşısında iştirak edən azğın dinin müdafiəsini etmişdir. Batilə əsaslanaraq hərəkət edən bu düşüncələri  güclü olduğu yanılmasına düşmüşdür. Halbuki, onların Allahın sonsuz Qüdrəti qarşısında heç bir güclərinin ola bilməyəcəyini, başdan uduzmaya uğramış bir iddia ilə ortaya çıxmış olduqları gerçəyini qiymətləndirə bilməmişdir.

Və Vatikan, bu tutumuyla BÖYÜK SƏHVƏ YOL VERMİŞDİR. Səmimi dindarların özünə olan etibarını sarsıtmışdır. Artıq bütün dünya, özlərinə Yaradılış Atlası ilə təqdim edilən dəlillərlə təkamülün yalan olduğunu bilməkdədir. Vatikan təkamülün Xristianlıq ilə ziddiyyət təşkil etmədiyi iddiasıyla ortaya çıxaraq, həm də öz evində Yaradılış müdafiəsinin darvinist diktatorluq tərəfindən susdurulmasına tamaşaçı qalaraq, bütün Xristianlıq aləminin reaksiyasını çəkmişdir.

Uca Allah, səmimi iman edənləri, Allah adına səy içində olanları mütləq qoruyacaq, onları mütləq qalib edəcək. Bir batil ideologiyanın təzyiqiylə bunu unudan Vatikan, mütləq bu vəziyyəti düzəltməli, Allahdan başqa heç bir gücün fayda və zərər verməyəcəyini unutmamalı və darvinizmə qarşı vəziyyət alaraq Allah inancının müdafiəsini etməlidir.

Darvinistlər, Xristian aləminə istiqamətli bu çirkin planlarıyla müvəffəqiyyətə çatacaqlarını zənn etməkdədirlər. Halbuki, bu istiqamətdə etdikləri hər cür əleyhdə fəaliyyət hər vaxt insanların daha çox Allaha yönəlmələrinə və daha çox Allaha sarılmalarına səbəb olmuşdur. Necə ki, indi bütün dünya səviyyəsində Vatikana istiqamətli reaksiyalardan da bu gedişat aydın olmaqdadır. Darvinistlər və dünya səviyyəsində darvinizmin və ateizmin müdafiəsini boynuna götürənlər QƏTİ OLARAQ MƏĞLUB OLMUŞLAR. Bu məğlubiyyətin əlamətlərini, Allahın icazəsiylə önümüzdəki günlərdə çox daha güclü şəkildə görəcəklər.