Hörmətli Adnan Oktarın qarşılıqlı elmi dəlillər gətirərək müzakirə təklifini qorxuyla geri çevirmişdin. İndi isə ancaq orta məktəb uşaqlarıyla, rahiblərlə mübahisə edə edirsən. Uğur qazanacağını sanırsansa məyus olarsan. Darvinizm mövzusunda heç bir məlumatı olmayan bir rahibi məğlub etmək müvəffəqiyyətmi olacaq? Sonunda hörmətli Adnan Oktar qarşına çıxacaq, o zaman nə edəcəksən?

Etdiklərinin şou məqsədli olduğu hiss edilir, bir Afrika meymunu olduğunu iddia edib dayanırsan. Halbuki ustadın Darvinin bu mövzudakı şərhini çox yaxşı bilirsən:

 

Məndə qorxunc şübhə oyanır: Görəsən, daha aşağı heyvanların ağlından inkişaf etmiş insan ağlının qənaətləri, HƏR HANSI BİR DƏYƏRƏ SAHİBDİRMİ, ya da BİRAZCA OLSA DA ETİBARLIDIRMI? Hər hansı biri BİR MEYMUNUN AĞLININ QƏNAƏTLƏRİNƏ GÜVƏNƏ BİLƏRMİ? TƏBİİ, ƏGƏR BELƏ BİR AĞILIN HƏR HANSI BİR QƏNAƏTİ VARSA1

 

Göründüyü kimi ustadın Darvin, bir meymun ağlının qənaətinə güvənilməyəcəyini söyləyir. Bunu necə qarşılayırsan?

 

Sənin mübahisə etmək üçün məlumatı olmayan orta məktəb uşaqlarını seçməyin çarəsizliyini göstərir. Amma bu bir həqiqətdir ki, artıq söylədiklərinə orta məktəb uşaqları belə inanmır. Onlar yalnız izah etdiklərinə gülür və hamısı Allaha inandıqlarını söyləyirlər. Mübahisə etdiyin uşaqlar da, rahiblər də Allahı, hz. İsanı sevən insanlardır. Onlar axirətə inanan, gözəl əxlaqı müdafiə edən insanlardır. Onlar, kainatın möhtəşəm bir sənətlə yaradıldığını görürlər. ONLARI ALDADA BİLMƏYİN QEYRİ-MÜMKÜNDÜR!

 

Uşaqlarla, rahiblərlə mübahisə edəcəyinə; gücünə, məlumatına, varsa əlindəki dəlillərə güvənirsənsə gəl, HÖRMƏTLİ ADNAN OKTAR İLƏ MÜBAHİSƏ ET!

 

ANCAQ GƏLƏ BİLMƏZSƏN. ÇÜNKİ DAHA BAŞLAMADAN BU MÜZAKİRƏNİN BİTƏCƏYİNİ VƏ MÜTLƏQ MƏĞLUB OLACAĞINI ÇOX YAXŞI BİLİRSƏN:

 

  1. Qarşına 100 milyon fosildən yalnız beşi qoyulanda,
  2. Zülalların təsadüfən meydana gəlib-gələ bilməyəcəyi soruşulanda
  3. Yaradılışı isbat edən 100 milyon fosilin varlığı deyiləndə
  4. Canlılara aid sadələşdirilməyən kompleks strukturların ortaya çıxışı soruşulanda
  5. Həyatın başlanğıcı haqqında verəcək cavabın olmadığını anladığında
  6. Kembri canlılarına verəcək izahın olmadığında
  7. Darvinist saxtakarlıqlar üçün heç bir açıqlama edə bilmədiyində

 

Yenə sənə “ara fosil varmı?” deyə soruşduqları zamankı kimi HAVAYA BAXARAQ SAATLARLA DÜŞÜNƏCƏKSƏN…

Amma müdafiə etdiyin bu çürük məntiqlə SƏHƏRƏ QƏDƏR DÜŞÜNSƏN DƏ, YENƏ CAVABI TAPA BİLMƏZSƏN.

 

Elmi dəlillər gətirə bilmir, komik rəftarlar göstərib yalnız insanları güldürməyə çalışırsan. Zarafatla, komediyayla uşaqları əyləndirməyə çalışaraq bir nəticə əldə edə bilməzsən. Bu yolla elm adamı deyil olsa-olsa BİR KOMEDİYA SƏNƏTÇİSİ OLARSAN.

 

Edə biləcəyin bir şey yoxdur. Zarafatla, komediyayla nəticə əldə edə bilməzsən. Həqiqi elmi dəlillərə REAL DƏLİLLƏRLƏ cavab verməlisən. Əgər verə bilmirsənsə, UĞRADIĞIN BÖYÜK MƏĞLUBİYYƏTİ QƏBUL ETMƏLİSƏN. Unutma ki, Darvin belə, ara fosil tapılmadığı təqdirdə nəzəriyyəsinin yıxılmış olacağını qəbul etmişdi. XXI ƏSRDƏYİK, BİR ARA FOSİL BELƏ YOXDUR və DARVİNİN NƏZƏRİYYƏSİ YIXILDI! Sən də dürüst ol və varsa həqiqi elmi dəlillərlə hörmətli Adnan Oktarın qarşısına çıx! Əgər yoxsa (ki olması onsuz da mümkün deyil) o zaman bütün dünyanın fərqində olduğu böyük məğlubiyyəti qəbul et.

 

  • Darvinin V. Qrahama məktubundan, 3 iyul 1881, Fransis Darvin, The Life and Letters of Charles Darvin, nömrə 1, səh. 285 (New York: Basic Books, 1959