Zuxruf surəsi 61-63

Hörmətli Adnan Oktarın 22 aprel 2013-cü ildəki söhbətindən Zuxruf surəsi ilə bağlı izahlar.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınaram. “Şübhəsiz” deyir, Allah. İsa Məsih (ə.s) üçün. “Şüphəsiz o” İsa Məsih ibni Məryəm, “qiyamət-saatı üçün” qiyamət vaxtı üçün “bir əlamətdir. Elə isə ondan yana heç bir şübhəyə qapılmayın.” Əmin olun deyir, Allah, qəti deyir, “qiyamət üçün bir əlamətdir” deyir, hz. İsa Məsih (ə.s). Baxın, bir də arxasından nə deyir Allah? “Elə isə ondan yana heç bir şübhəyə qapılmayın və Mənə iman edin. Doğru yol budur.”

“Şeytan” yəni dəccal “sizi Allahın yolundan saxlamasın. Həqiqətən o sizin üçün açıqca bir düşməndir.”

“İsa” Məsih İbni Məryəm “açıq-aydın dəlillərlə gələndə” Allahın hökmləriylə gələndə, “dedi ki: “Mən sizə bir hikmətlə gəldim və haqqında ixtilafa düşdüklərinizin bir qismini sizə açıqlamaq içində.” Demək ixtilafa düşür insanlar. Quranın hökmü də, ixtilafa düşülən səhv bilinən şeyləri düzəldir. Yoxsa Quranın hökmü gəlir, Allah onu bəyənmir bir daha dəyişdirir. Bəyənmir bir daha dəyişdirir. Belə bir şey yox. Hökm gəldiyində, tamamdır. Adamlar zənn edir ki, Allah hökmü göndərir sonra bəyənmir, başqa bir hökm göndərir. Elə bir şey yoxdur. Allahın hökmü niyə qalxsın? Hamısı etibarlı. Quranda etibarlı olmayan heç bir hökm yoxdur. Bu inanılası kimi deyil, bu necə bir cəsarətdir belə? Keçmiş şəriətlərdə unudulan hökmləri”… ardı...