Zuxruf surəsi 57 61 51 52 54

Zuxruf surəsi, 57, 61, 51, 52, 54-cü ayələrinin təfsiri

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Allah 57-ci ayədə belə buyurur: “Məryəm oğlu örnək göstərildikdə sənin xalqın onun haqqında (keflə danışıb) qəhqəhələrlə gül  Bir insan olaraq onun əhəmiyyəti, varlığı, gələcəyi, yenidən zühur edəcəyi, hər şey buna daxildir. Allah “…sənin xalqın…“- deyir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)- ə Allah xitab edir:onun haqqında (keflə danışıb) qəhqəhələrlə gül. Cənabı Allah hz. İsa (ə.s)-a qarşı belə davranacaqlarını bildirir. Dövrümüzdə də eyni bəla ilə qarşılaşırıq, inşaAllah. 61-ci ayədə isə Allah: “Həqiqətən, İsanın yer üzünə enməsi qiyamət saatın yaxınlaşmasının əlamətidir. Qiyamətə şəkk etməyin və Mənə tabe olun. Budur, düz yol!, deyir.

Şeytandan Allaha sığınıram. 51ci ayə. Cənabı Allah,Firon qövmünü çağırıb dedi: Ey xalqım! Məgər Misir səltənəti və altımdan axan bu çaylar mənim deyilmi?“- deyir. Yəni, o dövrdəki kommunist sistemidir, dövlət hər şeyi milliləşdirmişdi, mülk dövlətə aid idi, şəxsi bir mülk, xüsusi mülk yox idi, Nə deyir? Misir səltənətinin – mülkün hamısı ona aid olduğunu bildirir. Altından axan bu çayların ona aid olduğunu deyir. O dövrdə də Kommunist, Darvinist sistem hakim idi. “İnsanlar necə yarandı?” – deyirsən- “Nilin palçıqlarında təsadüfən meydana gəldi” –… ardı...