Yusif surəsi 99-105

Hörmətli Adnan Oktarın 2013-cü il 16 dekabr tarixli söhbətindən Yusif surəsi ilə bağlı izahlar

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram: “Onlar Yusifin yanına gəldikdə o, ata-anasını bağrına basıb dedi: “Əmin-amanlıqla, Allahın istəyi ilə Misirə daxil olun!(Yusuf surəsi, 99) Demək ki, elə bir zaman gələcək ki, Misirə müsəlmanlar əmin-amanlıqla girəcəklər. Quran bunu göstərir. Deməli, daha əvvəl əmin-amanlıq olmayacaq. Misirdə yaşanacaq hadisələrə də Allah Quran vasitəsi ilə işarələr verir. “Allahın istəyilə.” Deməli, Allahın istəyi ilə olur hər şey. “Misirə əmin-amanlıq içində daxil olun!”

“O, ata-anasını taxtın üstündə əyləşdirdi. Onlarda onun qarşısında səcdə etdilər.” Bu nəzakətin gözəlliyini ifadə edən bir ayədir. Anasını və atasını taxta çıxardıb öz yerində oturdur. Bir məmnuniyyət, sevgi əlaməti olaraq, bir nəzakət əlaməti olaraq belə bir gözəlliyi edir. Anaya və ataya, böyüklərə və yaşlılara şəfqətin, sevginin və hörmətin əhəmiyyətini Quran göstərir. Xüsusi ilə hörmət onları şərəfləndirər. Məsələn, onları taxta oturtması çox yüksək bir hörmət göstəricisidir. “Onlar da onun üçün səcdə etdilər.”

Onlar da ona hörmət göstərirlər. Bax, yaşlı olduqları halda onun elminə, mövqeyinə hörmət edirlər. Daha əvvəl də işlərində saxtakarlıq edən, səmimiyyətsizlik edən müsəlmanlar var. Orada onlardan bəhs edir. Sui-qəsdlər edir, haqsız böhtanlar atırlar. Yəni Misirdə bir əxlaq pozqunluğu var. Hz. Yaqub (ə.s)-ın oğullarında… ardı...