Yusif surəsi 87-100

ADNAN OKTAR-IN QAZİANTEP OLAY TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ

(1 MART 2011; 22:00)

ADNAN OKTAR: Yusif surəsi, yaxşı. Yusif surəsi, 87. Şeytandan Allaha sığınıram. “Oğullarım, gedin Yusif ilə qardaşından (ətraflı araşdırma aparıb) bir xəbər gətirin və Allahın rəhmətindən ümid kəsməyin. Çünki kafirlərdən başqası Allahın rəhmətindən ümid kəsməz.” Biz də nə edəcəyik? Hz. Mehdi (ə.s) və qardaşı haqda ətraflı araşdırma aparıb bir xəbər gətirəcəyik, araşdıracağıq. Allahın rəhmətindən ümid kəsməyəcəyik, çünki kafirlərdən başqası Allahın rəhmətindən ümid kəsməz. Axırzamana işarə edən açıqlaması bu şəkildə olur. “Beləcə, onun (Yusifin) qəbuluna girəndə, dedilər ki: “Ey vəzir, bizə və ailəmizə şiddətli bir bəla toxundu.” Bax, o dövrdə də bir iqtisadi böhran meydana gəlmiş, hz. Yusif (ə.s) zamanında, yeddi illik. İndi də, hal-hazırda da yeddi illik bir iqtisadi böhran var.

“‘Ey vəzir, bizə və ailəmizə şiddətli bir bəla toxundu; əhəmiyyəti olmayan bir sərmayə ilə gəldik. Bizə artıq (yenə) ölçünü tam olaraq ver və bizə əlavə bir hədiyyə ver.” Hz. Mehdi (ə.s)-ın malı bolluca paylamasına işarə edən bir Quran ayəsidir. “Şübhəsiz Allah, təvəkkül edənlərə qarşılığını verər. (Yusif) Dedi ki: “Sizlər, cahil ikən Yusifə və qardaşına nələr etdiyinizi bilirsinizmi?” İndi də məsələn, bir çox cahil hz. Mehdi (ə.s)-a və hz. İsa (ə.s)-a qarşı çıxırlar. “Sizlər, cahil ikən,” hz. Mehdi (ə.s)-a… ardı...