yoxsulların qorunması

Hörmətli Adnan Oktarın 4 dekabr 2013-ci il tarixli söhbətindən Quranda yoxsulların qorunması ilə əlaqəli ayələrin şərhi.

Adnan Oktar: Quranda yoxsul olanların və kasıbların qorunmasıyla əlaqəli yüzlərlə ayə vardır. Məsələn, Allah deyir ki; Haqqa surəsi 34-cü ayədə və heç kəsi kasıbı yedirtməyə rəğbətləndirmirdi.” Yəni yoxsulu saxlamağa, sahib çıxmağa dəstəkçi olmazdı. Məsələn, yalnız bu ayə belə yoxsulluğu aradan qaldırmaq üçün yetərli ayədir. Çünki, heç kim bu vəziyyətə düşmək istəməz. Baxın,və heç kəsi kasıbı yedirtməyə rəğbətləndirmirdi”o zaman yoxsulu yedirdən insan onsuz da geyindirmək də məcburiyyətindədir. Evlə təmin etmək də məcburiyyətindədir. Yəni, ayənin əhatəsi genişdir. Onsuz da bu ayənin hökmünə görə yoxsul qalmaz. Yəni, hər kəs yoxsula dəstək olmaqla mükəlləfdir. Çünki bütün möminlərə xitab edən bir ayədir. Bax, və heç kəsi kasıbı yedirtməyə rəğbətləndirmirdi”. Məsələn, soruşursan ki, sən “yoxsula yemək yedirdirsənmi?” “yedirdirəm” deyir. “Nə qədər?” “bir qədər” deyir. Ayənin qarşılığı o deyildir ki. Tam mənasıyla olacaq.

Məsələn, Məaric surəsi, 25-ci ayədə belə deyilir: dilənən və həya edib dilənməyən miskinlər üçün”.

Yenə Muddəssir surəsi, 44-cü ayədə cəhənnəm əhlinə müraciət edib soruşulur, cavab olaraq deyirlər ki: Kasıbı da yedizdirməzdik” yəni “günahımız” və “cəhənnəmə daxil olma səbəbimiz” bu idi deyirlər. Bu təqdirdə cəhənnəmdən xilas olmaq üçün yoxsul qalmamalıdır. Çünki yoxsula… ardı...