yoldaş

Əbdüləziz ibn Müslim belə rəvayət etmişdir:

“İmam Mehdi yağış yağdıran bir buluddur. Çiskin kimi bir yağışdır. İşıq saçan bir Günəşdir. İti bir göz, budaqları və yarpaqları bir-birinə girmiş bir bağça, bir gülüstandır. İmam Mehdi isti bir dost və yoldaş, şəfqətli bir ata, doğma qardaş, övladlarına düşkün bir ana, fəlakətlərin dörd bir tərəfdən hücum etdiyi zamanlarda Allah qullarının sığınacağıdır.” (İman Və Küfr Kitabı / üsulu Kafi (əl-Üsul Min əl-Kafi) / əl-Kuleyni, cild 1)

cennet-300x247